KUR'AN KAO LIJEK

KUR'AN KAO LIJEK

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, lijek protiv džina

Ebu Ka'b je rekao:”Bio sam kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem,  kada mu je došao jedan beduin i rekao: ‘O Allahov Poslaniče, imam jednog bolesnog brata.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao:'Od čega boluje?’ Odgovorio je:'Umno je poremećen.’ Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu je onda rekao:'Dovedi ga.’ Kada ga je doveo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je postavio ispred sebe i zatražio od Allaha,dž.š., da ga pomogne i zaštiti učeći slijedeće kur'anske ajete:

 • U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (Prevod, El -Fatiha, 1.-7.)

 • Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. (Prevod, El – Bekare, 1.-5.)

 • A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti. (Prevod, El – Bekare, 163.-164.

 • Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež niti san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji! Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! (Prevod, El – Bekare, 255.)

 • Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kaznit će onoga koga On hoće – Allah je kadar sve. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike njegove:'Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’ I oni govore:'Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.’ Allah nikoga ne opterećava preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice uradimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (Prevod, El- Bekare, 284.-286.)

 • Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! (Prevod, Alu Imran, 18.)

 • Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! (Prevod, El – A'raf, 54.)

 • I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci:'Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!’ (Prevod, El-Mu'minun, 116.-118.)

 • …a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni druge ni djeteta. (Prevod, El – Džinn, 3.)

 • Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji Opomenu čitaju – vaš Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili  i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava. (Prevod, Es – Saffat, 1.-10.)

 • Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, on je Milostivi, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. njega hvale oni na nebesima i na zemlji, On je Silni i Mudri. (Prevod, El – hašr, 21.-24.)

 • Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakome! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!’ (Prevod, El – Ihlas, 1.-4.)

 • Reci:'Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnju sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!’ (Prevod, El – Felek, 1.-5.)

 • Reci:'Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!’ (Prevod, En – nas, 1.-6.)

Nakon toga čovjek je ustao kao da nikada nije ni bio bolestan.

Stav učenjaka po pitanju Šerijatskog liječenja

Način šerijatskog liječenja kod dobrih prethodnika (selefa)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *