SADAKATUL FITR

PROPISI SADAKATUL-FITRA(osnovni propisi u kratkim tezama) Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem, naredio je izdvajanje

1 2 3 18