Stav učenjaka po pitanju Šerijatskog liječenja

Stav učenjaka po pitanju Šerijatskog liječenja

  • Imam Šafija je jednom prilikom kazao: “Nema ništa loše u liječenju (od zlog džinskog djelovanja) Allahovom Knjigom i zikrullahom.”

  • En Nevevi kaže: “Dozvoljeno je liječenje kur'anskim ajetima i zikrom, štaviše, to je sunnet (Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem).”

  • Ibn Betal je rekao:”Ako je dozvoljeno liječenje surama El – Felek i En – Nas, koji su dio Kur'ana, onda je to dozvoljeno činiti i ostalim kur'anskim surama i ajetima.”

  • Abdulberr kaže: “Dozvoljeno je liječenje svakom vrstom zikrullaha.”

  • El – Begavi je rekao: “Liječenje Kur'anom i zikrullahom je dozvoljeno, pohvalno i preporučljivo.”

  • En – Nevevi je kazao: “Prenosi se da su se učenjaci saglasili o pitanju dozvoljenosti liječenja kur'anskim ajetima i zikrullahom.”

  • El- Mazini je rekao: “Dozvoljeno je liječenje pod uslovom da se zasniva na Allahovoj Knjizi ili zikrullahu, a zabranjeno je ukoliko je na nekom drugom jeziku (a ne arapskom) ili riječima čije značenje nije poznato zbog mogućnosti da sadrže nešto što izvodi iz vjere.”

  • Ibn Hadžer navodi riječi Buharija: “Poglavlje Liječenje Kur'anom i kur'anskim surama El – Felek i En – Nas je poglavlje u kojem se posebno povezuje s općim. liječenje kur'anskim surama El – felek i EN – Nas ne ukazuje na njihovu posebnost u odnosu na druge  kur'anske sure i ajete, posebno imajući u vidu da je potvrđeno liječenje surom El – Fatiha, nego ukazuje na prednost ove dvije sure u smislu sažetog utjecanja Allahu od svakog zla, općenito i pojedinačno.”

  • Ibn Tejmijje je rekao: “Liječenje umno poremećene osobe je dvojako. Ako se radi o liječenju onim čije je značenje jasno i što je čovjeku vjerom dozvoljeno da govori, spominjući Allaha i prizivajući Ga, dozvoljeno je, budući da se u vjerodostojnim predajama prenosi da je Allahov Poslanik rekao: ‘Dozvoljeno je u liječenju koristiti ono čime se Allahu ne pripisuje drug,’ kai i: ‘Ko je u stanju da pomogne bratu (muslimanu), neka to i učini.’ Ako se pak radi o zabranjenom govoru ili riječima(kao što su one koje su nejasnog značenja ili one kojima se Allahu pripisuje drug, pa je moguće da izvede iz vjere), onda je liječenje zabranjeno, pa čak i ako će džin pod njihovim utjecajem napustiti osobu koju je opsjeo, budući da je u onome što je zabranio Allah i Njegov Poslanik više štete nego koristi.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *