Kur'an kao lijek: Ispisivanje ili učenje kur'anskih ajeta na vodu koja se pije ili koristi za kupanje

Kur'an kao lijek: Ispisivanje ili učenje kur'anskih ajeta na vodu koja se pije ili koristi za kupanje

Imam Malik je jednom prilikom upitan: “Da li je dozvoljeno ispisivati Kur'an bolesnom čovjeku?” Odgovorio je: “U tome nema ništa loše, kao što nema ništa loše ni u tome da se liječi lijepim riječima i govorom.”

Ebu Davud kaže: “Čuo sam kad je jednom  prilikom (imam) Ahmed upitan o čovjeku koji ispisuje neke kur'anske ajete, zatim ih stavlja u vodu, te je pije, pa je odgovorio: ‘Nadam se da u tome nema ništa loše.'”

Salih kaže: “Bio sam se razbolio, pa je moj otac uzeo jednu čašu vode, proučio u nju (neke djelove Kur'ana), te mi rekao: ‘Dio popij, a dio ostavi, pa operi njime lice i ruke.'”

Jusuf b. Musa je jednom prilikom rekao: “Imamu Ahmedu su donosili čašu u džamiju, pa je učio u nju.”

 El- Kadi ljad je jednom prilikom rekao : “Nadati se da će stavljanje u vodu (i njeno ispijanje) papira na kojem je ispisan zikrullah i Allahova dž.š., lijepa imena donijeti dobro.”

Ibn Kajim je kazao: “Neki od dobrih prethodnika ispisivali su kur'anske ajete, a zatim ispijali vodu u koju su to stavljali.”

Ibn Tejmijje kaže: “Nema ništa loše u tome da se ispiše dio Kur'ana ili zikrullah na posudi ili ploči, te da se to sapere vodom ili drugom tečnošću, pa onda ispije. To su potvrdili imam Ahmed i drugi.”

Ibn Kajjim pripovjeda: “Boravio sam u Meki neko vrijeme, te se razbolio. Nisam našao niti ljekara, niti lijeka (medicinskog), pa sam se liječio učenjem sure El – Fatiha. Uzeo bih zemzem vode, proučio u nju suru El – Fatiha nekoliko puta, a zatim ispijao. Tako sam se potpuno izliječio. Onda sam to počeo primjenjivati i na druge bolesti, te vidio u tome veliku korist. S tim u vezi doživio sam velika iznenađenja i kod sebe i kod drugih, a posebno dok sam boravio u Meki. Imao sam jake bolove koji su mi bili skoro onemogućili da se krećem u tavafu i mimo tavafa. Tada sam počeo učiti suru El – Fatiha, te potirati mjesto bola koji je nestao kao da je kamen koji se sruši. Mnogo puta sam to iskusio. Uzimao sam nekada i čašu vode, te učio u nju suru El – Fatiha nekoliko puta, a zatim sam to ispijao, što mi je mnogo koristilo i davalo snagu. To nisam primjećivao kod uobičajenih (medicinskih) lijekova. Naravno nije dovoljno uraditi samo ovo što sam spomenuo i osjetiti  poboljšanje. Suština je u tome da to na prvom mjestu zavisi od snage imana i vjerovanja u Allahovu, dž.š., pomoć.”

KUR'AN KAO LIJEK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *