Liječenje surom El – Fatiha uz pljuckanje

Liječenje surom El – Fatiha uz pljuckanje

Haridže b. es – Salt prenosi od svoga amiđe da je otišao kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pred njim primio islam, te da se vraćajući  od njega pridružio jednoj karavani. Naišli su na neke ljude među kojima je bio jedan umno poremećen čovjek, okovan lancima, pa su im se (ti ljudi) obratili riječima:”Čuli smo da ovaj vaš saputnik donosi dobro. Imate li kakvog lijeka za ovog čovjeka?” Liječio ga je učenjem sure El – Fatiha tri dana, jutrom i uvečer. Kada god bi završio s učenjem, skupio bi pljuvačku (u ustima) i pljucnuo.  Čovjek je ozdravio, pa su mu dali stotinu ovaca. Otišao je kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga o tome, pa ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Jeli si učio išta drugo (osim sure El -Fatiha)?” Odgovorio je:”Ne, nisam.” Onda je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Uzmi ih (ovce kao nagradu), jer, tako mi Allaha, zabranjeno je uzimati nagradu za liječenje neistinom, a ti si liječio istinom.”

Imam Ibn Kajjim dalje kaže:”U Meki sam proveo određeno vrijeme. Kada bi me zadesila neka bolest, a ne bih našao ljekara, liječio sam se surom El – Fatiha, pa sam se uvjerio u njenu veliku djelotvornost. To sam saopćio prijateljima koji su se žalili na neku bolest, pa su se i mnogi od njih u to uvjerili. Nakon toga sam se počeo oslanjati na taj način liječenja i u tom smislu sam se mnogo okoristio. Liječenje Allahovom Knjigom je pravo bogatstvo. To je sve što nam je potrebno. Allahova Knjiga je svjetlost i lijek za ono što je u grudima…”

Od Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom liječenja izgovarao sljedeće riječi: “U ime Allaha i Njegovom voljom, naš bolesnik biva izliječen prahom naše zemlje i pljuvačkom nekih od nas.”

Ibn hadžer kaže: “Riječi ‘pljuvačkom nekih od nas’ ukazuju na to da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prilikom liječenja pljuckao.”

Način šerijatskog liječenja kod dobrih prethodnika (selefa)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *