Sedam stvari koje štite čovjeka od džinsko – šejtanskog djelovanja

Sedam stvari koje štite čovjeka od džinsko – šejtanskog djelovanja

  1. Utjecanje Allahu, dž.š., od šejtana i njegova zla (učenje euze).

  2. Učenje kur'anskih sura El – Felek i En – Nas. Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je od Allaha, dž.š., tražio zaštitu protiv šejtana (džina), pa su objavljenje ove dvije sure.

  3. Učenje Ajetul – Kursije.

  4. Učenje sure El – Bekare.

  5. Učenje posljednja dva ajeta sure El- Bekare.

  6. Učenje prvih ajeta sure El- Mu'min.

  7. Često izgovaranje riječi:

      La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve'ala  kulli šej'in kadir. 

“Nema boga osim Allaha Jedinoga. Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega. “

Kur'an kao lijek: Kur'anske sure i ajeti koji liječe (ajeti rukje)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *