Zaštitne dove

Zaštitne dove

  • Utječem se Uzvišenom Allahu, i Njegovom plemenitom Licu, i Njegovoj moći, od šejtana prokletog, prezrenog, prkosnog i propalog, od njegove oholosti, ludila i nagovaranja na zlo.

  • Utječem se snazi Allahovoj, i veličini Allahovoj, i moći Allahovoj, i vlasti Allahovoj, i sili Allahovoj od zla Iblisa i vojske njegove, i od zla šejtana – ljudi i zla šejtana – džina, i od zla svakog onoga  koji priklinje i onoga koji u tajnosti spletkari, i od zla koje se pojavljuje nastupanjem noći, a skriva danju, i od zla onoga što je na nebu i što  se s njega spušta, i od smutnje noći i dana, i od zla posjetilaca noći i dana osim koji s dobrom dolaze, o Svemilosni!

  • Allahu moj, utječem se svjetlosti Tvoga plemenitog Lica koja je rastjerala tmine i uz koju je svako dobro na dunjaluku i ahiretu dobrim učinjeno, da me sačuvaš Svoje srdžbe; Tebe molim sve dok ne budeš zadovoljan, a nema moći niti snage osim sa Allahov, Silnim i Uzvišenim.

  • Utječem se Allahu Silnom i Uzvišenom od zla onoga čega su utočište  tražili Muhammed, i Isa, i Musa, i Ibrahim koji je zavjet ispunio; utječem se Allahovim  savršenim riječima od gmizavaca i kukaca napasnika, i od zla svakog oka urokljivoga.

  • Utječem se savršenim Allahovim riječima od zla šejtana – napasnika i osvete svekog silnika prkosnoga.

  • Utječem se savršenim Allahovim riječima od svakog šejtana, i kukaca napasnika, i od zla svakog oka urokljivoga.

Liječenje dovama

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *