SADAKATUL FITR

SADAKATUL FITR

PROPISI SADAKATUL-FITRA
(osnovni propisi u kratkim tezama)

Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem, naredio je izdvajanje zekatul-fitra jedan sa'a hurmi, ili jedan sa'a ječma, za roba i slobodnog, muško i žensko, malo i veliko od muslimana.” (Buhari i Muslim)

 • Sadakatul-fitr propisan je kao vid iskupa za manjkavosti i propuste u toku postu, te kao olakšanje siromasima na dan bajrama.
 • Davanje zekata ne skida obavezu sadakatul-fitra.
 • Vrijeme izdvajanja je dan ili dva prije bajrama, a najbolje je neposredno prije klanjanja bajram-namaza.
 • Izdvaja ga domaćin kuće (ako je u mogućnosti, makar bio siromašan) za sve članove porodice, tj. suprugu i djecu, te za one koje je dužan izdržavati, kao majka i otac ako nisu u stanju sami za sebe izdvojiti.
 • Iznos zekatul-fitra u kilogramima je 3 kg (približno) po osobi, a može i više drage volje.
 • Izdvaja se isključivo u hrani: brašno, riža, makarone, hurme i ostale osnovne namjernice koje nemaju kratak rok trajanja.
 • Izdvajanje u novčanoj vrijednosti ne uzima se u obzir po izrazitoj većini islamskih učenjaka, počevši od prvih generacija, pa na dalje, te nije preneseno da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, izdvajao u novcu, niti iko od njegovih ashaba, iako je novac u njihovom vremenu bio prisutan.
 • Nema smetnje opunomoćiti određenu osobu i dati joj novčanu vrijednosti sadakatul-fitra da ona naknadno kupit namjernice i dostavi ih do siromaha, ali pod uslovom da namjernice stignu do potrebnih u određeno vrijeme, tj. prije bajram-namaza.
 • Pogrešno je uplaćivati sadakatul-fitr u blokićima jer se većinom ne raspodjeljuje potrebnim osobama, a i oni kojima se dadne, do njih dolazi sa zakašnjenjem.
 • Sadakatul-fitr se daje siromašnim muslimanima (koji praktikuju vjeru), tj. onima koji su u težoj situaciji i nemaju dovoljno imetka za osnovne potrebe.
 • Dozvoljeno je uručiti sadakatul-fitr od više osoba jednom siromahu.
 • Najbolje je sadakatul-fitr uručiti siromasima u mjestu boravka, ali je dozvoljeno opunomoćiti da se dadne u drugim gradovima ili državama.
 • Ako se bez opravdanja odgodi izdvajanje do iza bajram-namaza, onda se smatra samo običnom sadakom, a ako je s opravdanjem (zaborav, neposjedovanje imetka i sl), onda se smatra sadakatul-fitrom, a Allah najbolje zna.

Amir Smajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *