VJEROVANJE U ALLAHOVA LIJEPA IMENA I SVOJSTVA SAVRŠENSTVA

VJEROVANJE U ALLAHOVA LIJEPA IMENA I SVOJSTVA SAVRŠENSTVA

Znanje o Allahovim lijepim imenima i svojstvima savršenstva i vjerovanje u njih ubraja se u najćasnije nauke i najvrednija djela.

Spoznaja ovih imena i vjerovanje u njih donosi višestruke koristi:

  • Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva vodi ka spoznaji Uzvišenog Allaha, Njegovom veličanju, slavljenju i upućivanju dova samo Njemu.
  • Čovjekov se iman povećava, a to ga u Džennetu podiže na visoke stepene.
  • Time se uspostavlja istinska vjera, podižu ugled, snaga i dominacija.
  • Trudbenici napreduju, imanski i moralno, sve dok ne dođu do stepena posebno dobrih odabranih vjernika.

Sljedbenici suneta bespogovorno vjeruju u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva.

Imena i svojstva Gospodara ne porede sa svojstvima stvorenja.

Ni na koji način ne žele shvatiti bit Allahovih imena i svojstava, niti dokučiti njihovu suštinsku kakvoću.

Oni ih prihvataju i potvrđuju, i vjeruju da su u suštini samo onakva kakva dolikuju Allahovoj uzvišenosti i savršenosti.

Kada je u pitanju ova oblast, ini riječi Uzvišenog Allaha: “Njemu ništa nije nalik! On je Svečujući i Svevideći”, uzimaju kao glavni argument i na njemu grade svoje stavove.

Kur'an jasno potvrđuje da su Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva unikatna i samo Njemu svojstvena.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite tim imenima.”

“…Njemu pripada primjer najuzvišeniji…” (En – Nahl, 60)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *