VJEROVANJE U ALLAHOV RUBUBIJJET

VJEROVANJE U ALLAHOV RUBUBIJJET

  1. Kada je riječ o rububijjetu tj. stvaranju stvorenja i uređenju svega stvorenog, u Kur'anu se u mnogo ajeta potvrđuje Allahova suverenost u pogledu stvaranja. Rekao je Uzvišeni Allah:

“Tebe Allaha, Gospodara svjetova hvalimo!” (El -Fatiha,1)

2. Priznavati Allahu rububijjet znači čvrsto vjerovati da je samo On u mogućnosti da čini djela koja su svojstvena Njemu kao Apsolutnom Gospodaru svega. Također, to znači priznavati da samo On stvara i sve uređuje, da je Apsolutni Vladar svega i da svime upravlja.

Rekao je Uzvišeni Allah: “… Allah je Stvoritelj svega i On je Jedini i Svemoćni.” (Er-Ra'd,16)

I reci: ‘Sva hvala pripada Allahu, koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći – i istinski Ga veličaj!'” (El-Isra, 111)

“… i ko upravlja svim?” (Junus, 31)

3. Činiti Allahu širk u rubibijjetu, tj. tvrditi da, kada je u pitanju stvaranja i upravljanje svim, On ima ortaka ili sudruga, ništavna je uobrazilja koju negira i vjerodostojna tradicija, a i zdrav razum.

Uzvišeni je Allah rekao: “Reci: ‘Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha kad je On Gospodar svega?'” (Alu Imran, 164)

“Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi nadvlađivao. Uzvišen je Allah od onoga kako ga oni opisuju.” (El-Mu'minum, 91)

4. Onoga čije vjerovanje u Allahov rububijjet u potpunosti bude ispravno, Uzvišeni će Allah, u to nema nikakve sumnje, uputiti pa će priznati i Njegov uluhijjet, tj. samo će Njega iskreno obožavati i svaki vid ibadeta isključivo Njemu posvetiti.

5. Priznati Allahu samo rububijjet, bez uluhijjeta, ili drugim riječima, priznati Ga za Gospodara i Stvoritelja, koji svime upravlja, a uz Njega obožavati nekog drugog, nije dozvoljeno da bi se čovjek odrekao širka i postao vjernik.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Neki pored Njega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.” (El-Furkan, 3)

6. Čovjek koji Uzvišenog Allaha na potpuno ispravan način bude smatrao jedinstvenim i neprikosnovenim u Njegovom rububijjetu, krenuo je putem Njegovog obožavanja. Um ovakvog čovjeka postaje prosvijetljen, a srce smireno, u potpunosti šostaje zadovoljan Allahovom odredbom, njegova prsa bivaju prostrana i on se na Allaha istinski oslanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *