UVJETI ZA NAMAZ

  1. Taharet – čistoća od stvarne i fiktivne nečistoće.
  2. Propisano odjevanje: Potrebno je da odjeća prekrije stidne dijelove tijela, da bude široka i duga kako ne bi odavala obrise tijela i da ne bude prozirna. Stidni dijelovi tijela (avret) dijele se na tri vrste:  – Avret (stidni dijelovi tijela) u namazu kod odrasle, punoljetne žene je cijelo tijelo izuzev lica i šaka.  – Avret (stidni dijelovi tijela) kod djece je u predjelu splovila i anusa. – Avret (stidni dijelovi tijela) kod odraslog muškarca je od pasa do koljenja. Uzvišeni Allah je rekao:”O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti!” (Kur'an)  Pokrivanje  stidnih djelova tijela ubraja se u najprostiji oblik lijepog oblačenja i uređivanja za namaz.
  3. Okretanje u pravcu kible (Ka'be): Uzvišeni Allah je rekao:”I iz svakog mjesta u kome budeš, ti svoje lice Časnom hramu okreni.” (Kur'an)  Obaveza  muslimana je da se okrene prema Ka'bi ako je vidi, međutim ako je daleko, dovoljno je da se okrene u pravcu grada Mekke. Malo odstupanje od pravca neće imati nikakvu štetnu posljedicu. U slučaju da  klanjač, zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga, ne može da se okrene u pravcu kible u namazu, onda je oslobođen te obaveze analogno oslobađanju i spadanju svih drugih vjerskih obaveza prilikom nemoći.
  4. Nastupanje namaskog vremena: Ovo je uvjet valjanosti namaza, tako da obavljanje namaza prije nastupanja njegovog vremena nije ispravno. A s druge strane, smatra se haramom – grijehom odlaganje namaza do isteka i prolaska njegovog predviđenog vremena.  Uzvišeni Allah je kazao:”Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” Najbolje je namaz obaviti u njegovo prvo vrijeme, odmah po nastupanju namaskog vremena.  Obaveza je namaz klanjati u njegovom predviđenom vremenu, jer je zabranjeno – haram odlagati namaz izvan toga bez obzira kakav se razlog pojavio. Ko propusti namaz u njegovom predviđenom vremenu zbog sna ili zaborava, obavezan je požuriti da obavi taj namaz čim ga se prisjeti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *