NAŠ GOSPODAR ALLAH

NAŠ GOSPODAR ALLAH

Da li si se ikada upitao kakva je to snaga koja pokreće milione muslimana svijeta da se neumorno, pet puta dnevno, u svojim molitvama skrušeno obraćaju Allahu?  Najbolji put do spoznaje  Allaha je razmišljanje o Allahovim stvorenjima.  Što čovjek više saznaje  o Njegovim stvorenjima i o tajnama i mudrosti njihovoga stvaranja, povećava se i njegovo ubjeđenje u Allahovo postojanje. Otuda islam posebno podstiče na razmišljanje i učenje.

Uzvišeni Allah je kazao:” I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio…” (Kur'an)

Svojim razumom čovjek može doći do spoznaje  da je  neminovno da postoji neko Uzvišeno Biće – Svemogući Stvoritelj. Kada posmatra stvorenja oko sebe, čovjeku biva sasvim jasno da ništa nije moglo slučajno, tek tako da nastane, već da sve ima svoga “PROIZVOĐAČA”.

Jednom davno, neki beduin je kazao:”Ako balega ukazuje na devu, a trag ukazuje na pravac njenog kretanja, onda, zar Zemlja po kojoj su brda razastrta i nebesa sazvježđima okićena, ne ukazuje na Milostivog i Onoga Koji je u sve upućen?!”

Nemoguće je da nešto može nastati samo od sebe, kao što teorije o postanku svijeta zabludjeli objašnjavaju. Nemoguće je da “NEBITAK”Bnešto uradi, jer on i ne postoji! Pametan čovjek razumije da nema ni jedne knjige bez autora, niti kuće bez zidara, niti mlijeka bez krave, jabuke bez drveta… U svim ovim primjerima proizvođači su ljudi, životinje ili biljke. Međutim, ako posmatramo Allahova stvorenja koja su oko nas, poput brda, planina, rijeka, nebesa, zvijezda,… kao razumni ljudi zaključit ćemo da ni ogromni broj nebeskih tijela nije mogao nastati sam od sebe, niti slučajno. I njih je neko stvorio! Da li su to ljudi, biljke ili životinje?

Taj Neko je, svakako, neizmjerno jači, umniji i sposobniji od čovjeka, naročito ako smo svjesni činjenice da On održava red na nebesima i Zemlji na najsavršeniji način.

Uzvišeni Allah je kazao:” Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.” (Kur'an)

Možda je razumnom dovoljno da razmisli o svom organizmu, naprimjer, o svojim očima… Ko je Taj što ih je mudro stvorio i najpogodnije funkcionalno mjesto na tijelu odredio? Ko je Taj što ih je laganim i mehkim kapcima, obrvama i trepavicama, sa mudrošću ukrasio? Ko ih je, dok su se iz kapi sjemena formirale na tvome tijelu u tminama majčinog stomaka i neobavještene o svjetlosti koja ih čeka nakon tvoga rođenja, podučio najsavremenijim znanstvenim dostignućima i zakonitostima svjetlosti? Ko ih je  stvorio da budu da budu obojene, plave, smeđe, zelene… Zar su mogle same, ni od čega, biti stvorene? Zar su stvorene bez razloga?

Uzvišeni Allah je kazao:” Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto ubjeđeni; i smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koji ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?”  (Kur'an)

Sve ovo jasno ukazuje da postoji Uzvišeno Biće koje mi muslimani zovemo Allah.

Allah je Gospodar i Stvoritelj svih svjetova. Jedan je i Jedini kome niko ravan nije! On je čovjeka od obične kapi sjemena stvorio, i kakav je htio, lik mu je podario.

Uzvišeni je kazao:” Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo? Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko Nas ne može spriječiti da likove vaše izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?”(Kur'an)

U onome što Allah stvara nema nesklada, sve je precizno, harmonično i savršeno stvoreno. On je Uzvišeni i Veličanstveni! On nema potrebu za Svojim stvorenjima, a Njegova stvorenja su u prijekoj potrebi za Njim.

Uzvišeni Allah  je kazao:” Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja sim?’ – ‘Allah’ – reći će oni – a ti reci:'Pa zašto Ga se onda ne bojite?'” (Kur'an)

Dobro razmisli o Allahovim dokazima koji se  svuda oko tebe prostiru! Razmisli, i bit će ti sasvim jasno da je Allah Uzvišeni i tvoj Gospodar i Stvoritelj.  Također, znaj da te Uzvišeni Stvoritelj nije uzalud stvorio. On ima Svoja prava kod tebe. On od tebe traži da ih naučiš, a onda da ih i svojom praksom poštuješ.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *