SUŠTINA VJEROVANJA U UZVIŠENOG ALLAHA

SUŠTINA VJEROVANJA U UZVIŠENOG ALLAHA

 1. Vjerovanje u Uzvišenog Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, u Njegovo određenje, bilo dobro ili loše, vjerovanje je muslimana  koji slijede sunnet posljednjeg vjerovjesnika i predvodnika svih Allahovih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su u pogledu tog pitanja jedinstveni. Svi islamski učenjaci saglasni su u tome, a taj su stav potonje generacije preuzele od onih prvih.
 2. Prva obligatorna dužnost svakog šerijatskog obveznika jeste vjerovati u Uzvišenog Allaha i izgovarati dva šehadeta, odnosno svjedočiti da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.
 3. Vjernici su Allahovi štićenici. On voli njih i oni volje Njega. On ih štiti i pomaže im, a oni pomažu Njemu. Takvi su sigurni i na dunjaluku i na ahiretu, i oni su na Pravome putu.
 4. Pojašnjenja i upute dobivene od Uzvišenog Allaha  i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedini su mjerodavni argumenti preko koji se može spoznati ispravno vjerovanje i ono što ga poništava.
 5. Šerijatska definicija imana glasi: “Iman je izraz za pojam koji ima svoje dijelove i ogranke i koji ima svoj najviši i najniži stepen. Najviši stepen imana jeste izgovaranje riječi la ilahe illallah – nema boga osim Allaha, a njegov najniži stepen jeste ukloniti sa puta neprijatnost i ono što ljudima smeta prilikom prolaska. iman podrazumjeva i obuhvata svaki dio i ogranak  imana pojedinačno, kao što u isto vrijeme obuhvata sve  njegove dijelove zajedno.”
 6. Iman u isto vrijeme  obuhvata čvrsto uvjerenje srcem, izgovaranje jezikom i praktičnu potvrdu pstalim dijelovima tijela. Iman može biti: skriven, unutrašnji i pojavni, vanjski.
 7. Skriveni iman odnosi se na ono što se krije u srcu vjernika i to je jezgro istinskog vjerovanja.
 8. Pojavni iman  jeste ono što se, kao posljedica skrivenog imana u srcu, manifestuje jezikom i dijelovima tijela, tj. praktičnom primjenom.
 9. Govor srca obuhvata: ilm-spoznaju Uzvišenog Allaha, tasdik – iskrenu potvrdu tog vjerovanja, jekin-nepokolebljivo ubjeđenje, itikad-čvrsto vjerovanje i uvjerenje.
 10. Djela srca su: iskreno ispovjedanje vjere isključivo Uzvišenom Allahu i veličanje samo Njega, prihvatanje svega onoga što Allah zapovjeda i potpuna predanost tome, bespogovorno pokoravanje samo Allahu i uzimanje samo Njega za apsolutnog zaštitnika, strah od Allaha, nada u Allaha, ljubav prema Allahu, stid od Allaha, poniznost i skrušenost pred Allahom, zadovoljstvo Allahom, razmišljanje o Allahu, strpljivost, istinoljubivost, zahvaljivanje Uzvišenom Allahu, potčinjenost i pokornost Uzvišenom Allahu, strahopoštovanje pred Allahom, iskreni povratak Allahu, čvrsto oslanjanje samo na Njega, traženje pomoći samo od Njega itd.
 11. Djela srca su osnova na kojoj se gradi svako dobro, a i svaki vid dobročinstva direktni je plod ovih srčanih djela. Zbog toga svaki Allahov rob obavezno mora imati ova djela jer će mu samo ona na ahiretu koristiti i za njih će biti nagrađen.
 12. Ukoliko se kod određenog čovjeka govor ili djela srca potpuno izgube i nestanu, sljedbenici ehli sunneta zastupaju stav da se iman kod takve osobe u potpšunosti izgubio i da više ne postoji.
 13. Skriveni iman, koji se nalazi u srcu, temeljni je preduvjet da ljudi ostalim djelovima tijela čine dobra djela.
 14. Pojavni iman se dijeli na verbalno očitovanje – izgovaranje tačno preciznih riječi, između ostalog, podrazumjeva jezikom izgovarati i potvrđivati šehadet, tj. riječi: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu! (Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik), te u praksu sprovoditi sve ono što ove riječi podrazumjevaju.  Značenje oveih riječi jeste: ustrajno i bespogovorno činiti ibadet isključivo Uzvišenom Allahu i nikome osim Njemu, te se ustrajno i bespogovorno pokoravati samo Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i slijediti njegovu uputu, vjerujući u sve ono o čemu nas je obavjestio i pokoravajući se vjerozakonu sa kojim je došao. U verbalno očitovanje vjerovanja, također, ubrajamo sljedeće: dovu – usrdno obraćanje Allahu sa nekom molbom, zikr – veličanje i slavljenje Allaha, el-hamd – hvala Allahu, eš-šukr – zahvaljivanje Allahu, istiazu – utjecanje Allahu i traženje utočista kod Njega, istigasu – traženje pomoći od Allaha, preporučivanje dobra i odvraćanje od zla, učenje Kur'ana, podučavanje islamskih nauka itd.

– U praktično očitovanje – djela, između ostalog, ubrajamo namaz, zekat, post, hadž,                        džihad, održavanje rodbinskih veza, dobročinstvo prema roditeljima,  pozivanje u                       Allahovu vjeru, suđenje prema Allahovom zakonu, uklanjanje zla nakon što se pojavi                   i  oživljavanje dobra nakon što zamre.

 • Ukoliko pojedinac samo formalno očituje islam i nekim djelima pokazuje da je vjernik, a u isto vrijeme svojom nutrinom uopće ne vjeruje u Allaha, njegov je život  i pored toga zaštićen, kao i njegov imetak, međutim, ta forma mu na Sudnjem danu neće biti od koristi.

METODA UČENJA I PODUČAVANJA KOJU PRIMJENJUJE EHLI SUNNET

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *