METODA UČENJA I PODUČAVANJA KOJU PRIMJENJUJE EHLI SUNNET

PRIDRŽAVANJE UPUTA IZ KUR'ANA I SUNNETA

 1. Sljedbenici ehli sunneta svoje vjerovanje ekscerpiraju iz vjerodostojnih šerijatskih tekstova, iz koncensuza islamskih učenjaka, iz zdrave i neiskvarene fitre – prirodnosti i iz zdravog uma i rasuđivanja.

 2. Čvrsto su ubjeđeni da su Allahova Knjiga i vjerodostojni sunnet kategorički i neupitni argumenti, kao i primarni izvori vjere, kojima se vraćaju, pa makar se radilo, kada je riječ o sunnetu.

 3. Preferiraju govor Uzvišenog Allaha i govor Njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i daju im prednost nad govorom svih ostalih, bez obzira na to o kome se radilo.

 4. Sljedbenici sunneta vjeruju da je poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojni sunnet sam po sebi validan argument, bez obzira na to dokazivalo se njime nešto iz oblasti fikha ili akide.

 5. Uvažavaju šerijatske tekstove i prema njima se odnose s poštovanjem i pokoravajući se onome što oni nalažu.

 6. Vjeruju da šerijatski tekstovi obuhvataju sva pitanja vjere islama, a naročito ona koja se tiču islamskog vjerovanja.

 7. Sljedbenici sunneta pozivaju se i čvrsto oslanjaju na šerijatske tekstove i ne sumnjaju u njihovu mjerodavnost.

 8. Sve šerijatske tekstove nastoje razumjeti onako kako su ih razumjeli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, ali i svi pouzdani i pravovjerni imami nakon njih.

 9. Kur'an i sunnet tumače Kur'anom i sunnetom, a potom riječima ashaba i govorom istinskih i ispravnih učenjaka koji su slijedili ashabe.

 10. Sljedbenici sunneta usaglašavaju prividno oprečne i na prvi pogled kontradiktorne šerijatske tekstove, pod uvjetom da se radi o vjerodostojnim predajama i onome što je razumski naupitno i prihvatljivo.

 11. Uvjereni su da nijedan šerijatski tekst nije razumski potpuno neprihvatljiv, međutim , neki od tih tekstova sadrže informacije koje mogu izazvati čuđenje i iznenađenost.

 12.  Suzdržavaju se polemizirati o pitanjima u vezi s kojima Uzvišeni Allah nije ništa objavio, niti je o njima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, išta rekao, niti su ta pitanja zanimala ashabe i one koji su ih slijedili u dobru.

 13. Svi oni imaju jedinstven izvor sa kojeg crpe znanje  o islamu i šerijatu, i u pogledu tog pitanja saglasni su i ubjeđeni da je taj izvor u potpunosti čist od bilo kakvih primjesa beskorisnih apologetičkih i filozofskih rasprava, kao i novotarskih stavova.

 14. Prilikom pojašnjavanja islamskog vjerovanja i temeljnih komponenti na kojima se ono zasniva, služe se terminologijom preuzetom iz kur'ana i sunneta, izražavajući i pojašnjavajući na taj način sva šerijatska pitanja i pojmove, dakle prvenstveno se služeći jazikom Kur'ana i Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta.

 15. Nijedan sljedbenik sunneta, poslije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije nepogrešiv, međutim, ona pitanja i stavovi koji su potvrđeni općim i potpuno jasnim konsenzusom islamskog ummeta, smatraju se nepogrješivim, tj. neupitno tačnim. Kada je riječ o pojedinačnim stavovima i mišljenjima, u tom slučaju postoji mogućnost pogreške.

 16. Sljedbenici sunneta vjeruju da je konsenzus, kada je riječ o islamskim propisima, neoborivi argument i svi mu se bespogovorno trebaju povinovati.

 17. Pitanja u pogledu kojih među učenjacima postoji razilaženje treba staviti pod lupu Kur'ana i sunneta, a nakon toga, ukoliko svaka od strana zadrži svoje mišljenje, treba pokazati razumjevanje i one koji su pogriješili ne smatrati griješnicima, ali ni one koji su pogodili i dali ispravan odgovor ne treba smatrati nepogrješivima.

 18. U rješavanju svakog šerijatskopravnog pitanja, koje nije definirano potpuno jasnom i vjerodostojnom predajom ni validnim konsenzusom učenjaka, oni pribjegavaju idžtihadu (nastojati, truditi se, naprezati se, zalagati se u spoznaji šerijatskopravne norme koje u Kur'anu i sunnetu nisu precizno definisane), nakon toga ne kore i ne grde onoga koji je na osnovu idžtihada donio određeno rješenje, pa makar bilo i pogrešno, pod uvjetom da je imao iskrenu namjeru da sazna istinu.

 19. Firasu smatraju istinom: Firasa je unutrašnja mudrost i pronicljivost iskrenog i bogobojaznog vjernika koja dolazi iz dubine njegove čiste i neiskvarene duše, pa često Allahovom voljom, na prvi pogled shvati i pronikne u suštinu onoga što za većinu ljudi ostaje neshvatljivo i skriveno.

 20. Lijepe snove smatraju istinom: Prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Lijepi snovi koje usniju dobri ljudi predstavljaju četrdeset šesti dio vjerovjesništva, te oni mogu biti nagovještaj onoga što će se desiti, odnosno takvi snovi se mogu obistiniti, pa se zato nazivaju istinom.

 21. Međutim ni firasa ni istiniti snovi nisu izvori iz kojih sljedbenici sunneta crpe znanje ili šerijatske propise.

 22. Keramete dobrih i bogobojaznih vjernika smatraju istinom.

 23. Najbolji i najveći keramet jeste ustrajnost u pokornosti Uzvišenom Allahu.

 24. Ukoliko se nekom pojedincu desi nešto čudno i natprirodno, to nužno ne upućuje na to da je on jedan od Allahovih posebno odabranih evlija, štićenika.

 25. Svaki  je vjernik Allahov štićenik, međutim, vjernici se u tom pogledu mnogo razlikuju. Što je vjernik bolji i bogobojazniji to je njegovo štićeništvo kod Allaha na većem stepenu.

 26. Ukoliko postoje ljudi koji tvrde da vide i čuju ono što ne vide i ne čuju drugi ljudi, tj. svjedoci raznih vizuelnih, auditivnih i drugih vidova otkrovljenja, na njihova navodna otkrovljenja ne treba obraćati pažnju niti se  ona smatraju mjerodavnim.

 27. Prilagođavati izvorni Allahov vjerpzakon – šerijat, svojim strastima i prohtjevima, ubraja se u najopasnije vidove novotarija i bezbožništva.

 28. Vjeru je najpotpunije i najbolje razumio onaj ko posjeduje ispravno šerijatsko znanje i ko se u isto vrijeme vlada u skladu sa onim što to znanje nalaže.  Uz znanje, djelovati shodno tom znanju, uz strpljivost i čvrsto ubjeđenje, dostiže se stepen imameta, tj. duhovnog vodstva i liderstva u islamu i postaje onaj na koga se vjerinci ugledaju i u kojem vide uzor.

 29. Onaj ko u svakom pogledu bude slijedio metodu i pravac ehli sunneta, a pogotovo u pitanjima islamskog vjerovanja, za njega se s pravom može kazati da je istinski sljedbenik selefa – prvih ispravnih generacija muslimana,  i da djeluje na uspostavljanju jedinstva među muslimanima, da povećava broj ispravnih rješenja, a umanjuje omjer grešaka, i da pomaže u širenju islama na Zemlji, te da, kroz sve spomenuto, uz Allahovu pomoć, ostvaruje uspjeh na ovom i budućem svijetu.

POSEBNOSTI I KARAKTERISTIKE EHLI SUNNETA VEL DŽEMATA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *