POIMANJE TEVHIDA

POIMANJE TEVHIDA

Znaj Allah ti se smilovao, da je tevhid upućivanje ibadeta jedino Allahu.

To je vjera poslanika s kojom ih je Allah poslao Svojim robovima. Prvi od njih je Nuh, alejhis-selam, koga je Allah poslao njegovom narodu nakom što su pretjerali u pogledu dobrih ljudi: Vedda, Suva'a, Jegusa, Je'uka i Nesra.

Posljednji poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. On je polomio kipove ovih dobrih ljudi. Allah ga je poslao ljudima koji obavljaju ibadete, hadždž, daju sadaku i mnogo spominju Allaha. Međutim, oni su neka Allahova stvorenja učinili posrednicima između sebe i Allaha. Govorili su: “Želimo se preko njih približiti Allahu, želimo da nam čine šefaat kod Allaha.” Posredovali su putem meleka, Isaa, Merjeme i drugih stvorenja od dobrih ljudi.

Pa je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da obnovi vjeru njihovog praoca Ibrahima, alejhis-selam, i da ih obavijesti da je takav vid približavanja i uvjerenja isključivo Allahovo pravo. Ništa se od toga ne smije usmjeriti nekome drugom mimo Allaha, ni bliskom meleku, ni poslanom vjerovjesniku, a kamoli nekome drugom mimo njih.

Ovi mnogobošci svjedoče da je Allah jedini stvoritelj koji nema sudruga, da On jedini daje opskrbu, da jedini oživljava i umrtvljuje i da Jedini upravlja svime, da su svih sedam nebesa i ono što je na njima i sedam zemalja i ono što je na njima Njegovi robovi, pod Njegovim raspolaganjem i Njemu potčinjeni.

Ako želiš dokaz da su ovi mušrici protiv kojih se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, borio svjedočili spomenuto, pročitaj riječi Uzvišenog: “Upitaj:'Ko vas s neba i iz zemlje hrani? Čije su djelo sluh i vid? Ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svim?’ – ‘Allah!’ – reći će oni, a ti reci:'Pa žašto Ga se onda ne bojite?'”

I riječi: “Upitaj:'Čija je zemlja i sve što je na njoj, znate li?’ ‘Allahova!’ – odgovorit će, ati reci: ‘Pa zašto onda ne dođete sebi!?’ Upitaj: ‘Ko je Gospodar sedam nebesa i Gospodar Arša Veličanstvenog?’ ‘Allah!’ – odgovorit će, a ti reci: ‘Pa zašto se onda ne bojite?!’ Upitaj: ‘U čijoj je ruci vlast nad svim, ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?’ ‘Od Allaha!’ – odgovorit če, a ti reci:'Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?'”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *