NE ZAKLINJI SE OSIM ALLAHOM

Nama ljudima nije dozvoljeno da se zaklinjemo osim sa Allahom dž.š.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Onaj među vama ko želi da se zaklinje nečim, neka se zaklinje sa Allahom ili neka šuti.”

U drugom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Nemojte se zaklinjati sa vašim očevimaniti sa tagutima tj sa lažnim božanstvima mimo Allaha dž.š.”

Također se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem gdje je rekao: “Onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allaha, takav je učinio kufr ili širk.” (Učenjaci smatraju da se ovo odnosi na mali kufr ili širk)

Dakle zabranjeno je čovjeku da se zaklinje ičim drugim mimo Allaha dž.š. (npr: majke mi, kabe mi, oca mi, djeteta mi, očiju mi isl.) zato što je zakletva nečim drugim mimo Allaha djelo širka, svejedno radilo se o malom ili velikom širku, riječ je o širku, jer islamski učenjaci djelo malog širka smatraju velikim grijehom iako čovjeka ne izvodi iz islama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *