KUFR – NEVJERSTVO I NJEGOVE VRSTE

KUFR – NEVJERSTVO I NJEGOVE VRSTE

Musliman postaje nevjernikom onda kada učini nešto od onoga što u potpunosti poništava iman – vjerovanje. Te radnje ponekad se zovu grijesi, nekad djela koja vode u nevjerstvo, a tu ubrajamo određene vrste riječi, djela i ubjeđenja za koja je Zakonodavac jasno potvrdio da u potpunosti poništavaju iman, a njegovog počinitelja odvode u vječnu Vatru, ukoliko se ne pokaje prije smrti.

Što se tiče ostalih vrsta i loših djela, ona umanjuju iman ali ga ne poništavaju u potpunosti.

Kufr predstavlja potpunu odsutnost imana, a u stanje kufra čovjeka može dovesti kako pogrešno ubjeđenje, tako i riječi i djela, bez obzira na to radilo se o djelima srca ili udova.

Kao što čovjeka u nevjerstvo može odvesti činjenje određenih djela, isto tako u kufr može zapasti i u slučaju kada odbacuje islam i jasne dokaze, ili izostavlja i ne prakticira neka djela. Također, u nevjerstvo može zapasti i zbog sumnje i kolebanja.

KOMENTAR: U činjenje određenih djela koja čovjeka mogu odvesti u nevjerstvo ubraja se, između ostalog: svjesno, namjerno i bez prisile učiniti sedždu kipovima, psovati i omalovažavati Allaha, islamske svetinje i slično. Čovjek može zapasti u kufr i odbacivanjem islama i jasnih dokaza koji neupitno potvrđuju njegovu autentičnost, o čemu je Uzvišeni Allah rekao: “A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo zaista, kazniti zlikovce!”

Također potpuno izostavljanje nekih djela islama, poput namaza, neki učenjaci smatraju nevjerstvom, dok su svi saglasni da je negiranje obaveznosti namaza nevjerstvo. U sumnju i kolebanje koji odvode u nevjerstvo ubraja se, recimo, sumnja u postojanje Stvoritelja ili dovođenje u pitanje potpuno jasnih islamskih propisa i pravila itd.

Kada se govori o kufru – nevjerstvu, širku – mnogoboštvu, fisku – griješenju, zulumu – nasilju, ukazuje se na to da mogu biti mali i veliki.

Počinilac velikog kufra, širka, fiska i zuluma izlazi iz okvira islamskog ummeta i prestaje biti musliman. Ni njegov život ni njegov imetak više nisu zaštićeni, te se nad njim primjenju propisi koji važe za nevjernike na dunjaluku, a na ahiretu će skončati u Vatri i to zauvijek, i takvome ničije zagovorništvo neće biti od pomoći.

Počinilac malog kufra, širka, fiska i zuluma, na dunjaluku se smatra muslimanom i pripadnikom islamskog ummeta, a što se tiče njegovog statusa na ahiretu, prepušten je volji Allaha, koji će ga kazniti ako bude htio, a ako bude htio, oprostit će mu.

Moguće je da se u srcu jedne osobe u isto vrijeme nađu i iman, vjerovanje, i mali kufr, nevjerstvo, koje ne izvodi iz islama.

Osobi koja ne posjeduje bit imana, a to je potvrđivanje da nema drugog boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, neće koristiti to što će možda činiti neka dobra djela koja se u osnovi ubrajaju u ogranke imana, kao naprimjer, dobročinstvo prema roditeljima, udjeljivanje milostinje, lijep odnos prema komšijama itd.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *