40 NEVEVIJEVIH HADISA:ČETRDESET DRUGI HADIS (Veličina Allahovog oprosta)

40 NEVEVIJEVIH HADISA:ČETRDESET DRUGI HADIS (Veličina Allahovog oprosta)

Od Enesa bin Malika r.a. se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘O sine Ademov! Sve dok Mi budeš dove upućivao i Meni se budeš nadao, oprostit ću ti ma šta da radiš i neću tome pridavati nikakvu pažnju. O sine Ademov! Da tvoji grijesi dođu do oblaka na nebu, a onda ti od Mene zatražiš oprosta, oprostio bih ti. O sine Ademov! Kada bi Mi došao sa grijesima velikim i brojnim poput Zemlje, zatim me sretneš a nisi mi nikakav (mali niti veliki) širk činio, Ja bih tebi došao sa isto toliko oprosta.'”” (Tirmizi)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *