JUTARNJI ZIKR

 • Osvanusmo i osvanu svekolika Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i On nad svim ima moć.  Allahu, molim Te za sva dobra ovog dana i za sva dobra poslije njega. I utječem ti se od zla ovog dana i zla poslije njega. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudnom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom.
 • Allahu, Tvojom voljom dočekasmo jutro i Tvojom voljom uđosmo u noć. Tvojom voljom živimo, prema Tvojoj volji umiremo i prema Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni.
 • Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta, u vjeri vjerovjesnika našega, Muhammeda s.a.v.s. i u vjeri praoca našeg Ibrahima a.s. iskrenog monoteiste, muslimana koji nije bio idolopoklonik.
 • Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati koje si mi darovao, i Tebi priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.
 • Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i javnog, Gospodaru i Vlasniče svega, svjedočim da osim Tebe nema drugog boga! Tebi se utječem  od zla svoje duše i od zla šejtana  i njegovog širka.
 • Allahu, molim Te za Tvoju zaštitu na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim Te za oprost i zaštitu tvoju u vjeri, na dunjaluku, u porodici i mojoj imovini. Allahu, zakloni moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me sa moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti sa leđa, zdesna ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo.
 • Bismillahil-lezi la jedurru measmihi šej'un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semiul-Alim  (3puta) Prevod: U ime Allaha, s čijim imenom ne može nauditi ništa ni na Zemlji , ni na nebesima, i On sve čuje i On je Sveznajući.
 • Subhanallahi ve bi hamdihi (100puta) Prevod: Slavljen neka je Allah i Njemu pripada sva hvala.
 • Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s, vjerovjesnik. (3puta)
 • La illahe illallahu vahdehu la šerike-leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. (100x)       Prevod:Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost  i On sve može.
 • Subhana-l-lahi  ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ‘Aršihi ve midade kelimatihi (3puta)                      Prevod: Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama Njegovih stvorenih bića, u razmjeri Njegovog zadovoljstva, težine Njegova Arša i mnoštva osebujnosti Njegovih riječi.
 • Proučiti po tri puta sure, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *