VEČERNJI ZIKR

  • Omrknusmo i omrknu  Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i On nad svim ima moć.  Allahu, molim Te za sva dobra ove noći i za sva dobro poslije nje. I utječem ti se od zla ove noći i zla poslije nje. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudnom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom.
  • Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati koje si mi darovao, i Tebi priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.
  • Allahu, Tvojoj voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo!
  • Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i javnog, Gospodaru i Vlasniče svega, svjedočim da osim Tebe nema drugog boga! Tebi se utječem  od zla svoje duše i od zla šejtana  i njegovog širka.
  • Pomoću savršenih Allahovih riječi, zaštićujem se od zla svega onoga što je On stvorio.
  • Bismillahil-lezi la jedurru measmihi šej'un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semiul-Alim  (3puta) Prevod: U ime Allaha, s čijim imenom ne može nauditi ništa ni na Zemlji , ni na nebesima, i On sve čuje i On je Sveznajući.
  • Subhanallahi ve bi hamdihi (100puta) Prevod: Slavljen neka je Allah i Njemu pripada sva hvala.
  • Proučiti po tri puta sure, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *