NE ODGAĐAJ ISKRENO POKAJANJE

       Svi smo mi griješnici…

Koliko god se čovjek trudio da bude dobar, neminovno je da će nekada počiniti nešto sa čime nije zadovoljan Uzvišeni Allah, jer svi ljudi griješe, a među njima najbolji su oni koji priznaju svoje slabosti i pokaju se.  No, i pored toga, sve što čovjek bude činio, bilo da je dobro ili loše, to će Časni pisari marljivo zapisati  u registar njegovih životnih djela koji će mu biti predočen na Sudnjem danu – Danu promocije ljudskih djela.

Uzvišeni Allah je kazao:”Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju. ” (Kur'an)

Ako vjerujemo da će čovjek nepomično stajati pred Uzvišenim Allahom i polagati stroge i precizne račune na Sudnjem danu za sve što je učinio u proteklom životu, pitanje koje se nameće glasi:”Postoji li kakva mogućnost da se iz registra čovjekovih djela “izbrišu” određeni prekršaji i ghrijesi koje je počinio?”, kako bi na taj način spremniji dočekao polaganje računa na Sudnjem danu.

Istinski povratak Allahu- pokajanje, ispravan je način kako čovjek može da “izbriše” loša djela koja je učinio. Pokajanje!? Da, pokajanje, jer Allahov Poslanik s.a.v.s. je kazao:”Istinski pokajnik od grijeha je kao ionaj koji nikada nije ni učinio grijeh.” (Hadis)

      Ne tuguj, Allahova milost je neizmjerna

Koliko je ljudi koji nisu svjesni veličine Allahove milosti prema nama?!  Njegova milost tolika je da nam je ostavio mogućnost povratka Njemu bez obzira koliko smo bili nepokorni i koliko smo se ogriješili. Takav vid ophođenja prema slabašnom robu koji je mnogo pogriješio, nepoznanica je u međuljudskoj komunikaciji te se ne može naći nigdje osim kod Milostivog Stvoritelja.

Uzvišeni Allah je kazao:”Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima:”Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!”” (Kur'an)

Kao Jedini Stvoritelj svih svjetova, Uzvišeni Allah nije u potrebi za našim pokajanjem, pa ni robovanjem općenito. Jedino ko od toga može imati koristi jeste pokajnik, a nakon toga i društvo u kojem živi.

Mnogo je onih koji nikada nisu ni razmišljali o činjenici da sve što je Sveznajući zabranio – to je zbog očite štete  za čovjeka, a što je naredio – to mu donosi korist i istinsku sreću u oba života.  Uzvišeni Allah je kazao:”Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. – Kako vas malo prima pouku!” (Kur'an)

Veličina Allahove milosti prema Njegovim robovima ogleda se i kroz to što je vrata pokajanja ostavio neprestano otvorenim. Kazao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:”Uzvišeni Allah noću pruža Svoju ruku da bi prihvatio pokajanje onoga koji je griješio danju, a danju pruža Svoju ruku da bi prihvatio pokajanje onoga koji je griješio noću, i tako će ostati  sve dok Sunce ne izađe sa Zapada.”

Ne odgađaj iskreno pokajanje

S druge strane, čovjekov najveći neprijatelj – šejtan baš ovu pogodnost iskoristio je kako bi svoje spletke usmjerio, uljepšavajući ljudima njihova loša djela i pozivajući ih u nepokornost Allahu uz objašnjenje kako je Allahova milost velika i kako za sve ljude ima prilike da se pokaju “nekada u budućnosti.” Nije slučajno zašto šejtan spletkareći ne spominje i najbitniju činjenicu- da čovjek ne zna do kada će živjeti i da je naizvjesno da li će zaista imati sreće da doživi  vrijeme u kojem je planirao da se iskreno vrati i pokaje svome Gospodaru. Mnoge je Melek  smrti preduhitrio svojom iznenadnom posjetom, te su sa ovog svijeta  otišli sa mnogo ne(djela) koji su željeli da se riješe prije dolaska pred Uzvišenog Allaha.

Uzvišeni Allah je kazao:”Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne:'Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!’ – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti -pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.”(Kur'an)

Trebalo bi,  bez obzira na sve  što je griješni čovjek učinio u svom životu, da istog momenta donese odluku o istinskom pokajanju, očekujući na taj način milost i oprost svoga Gospodara.

Vrata pokajanja su širom otvorena

Vrata pokajanja ne samo da su širom otvorena, već su otvorena za sve i bez obzira na grijeh koji je čovjek učinio. Mnogi ljudi, skrhani mnoštvom i težinom grijeha koje su u svojoj prošlosti počinili, ubijeđeni su da za njih ne postoji prilika za pokajanje. Takvo ubjeđenje u suprotnosti je sa obećanjem Uzvišenog Allaha:”Reci:'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'” (Kur'an)

Allahova milost je tolika, ne samo da će oprostiti loše postupke i  grijehe onih koji su istinski okrenuli novu stranicu života, već je obećao da će sve njihove prijestupe pretvoriti u dobra djela, a Allahu to nije teško!!! Kazao je Milostivi:”Onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promjeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (Kur'an)

Želiš se pokajati???

Ako su ove riječi u tvome srcu probudile želju za povratkom Allahu Milostivom, onda trebaš znati da istinsko pokajanje ima svoje uvjete: da čovjek odmah prestane činiti grijeh, da osjeća grižnju savjesti i istinski se pokaje za grijeh koji je učinio i da donese čvrstu odluku da se više neće vratiti tom grijehu.

Ukoliko je svojim grijehom drugu osobu materijalno ili moralno oštetio, tada se na navedene dodaje i četvrti uvjet: da obespravljenoj osobi vrati njena prava i od nje zatraži oprost.

Budi hrabar – pokaj se

Mnogima su loše društvo i stid od ljudi dvije najveće prepreke na putu pokajanja Milostivom. Iako su u osnovi prividne, ove prepreke šejtan toliko mnogo ističe i uveličava da čovjek pomisli da su zaista i stvarne. Čovjek ne smije zaboraviti činjenicu da će isključivo on polagati račune vlastitih postupaka i da mu od toga ovisi njegov uspjeh u vječnom životu. Pa, kako onda grješnik može  dozvoliti da zbog nekoga ko je kao on, obični smrtnik i putnik ka ahiretu, dovede u pitanje svoje uživanje i sreću u vječnom životu.

Uzvišeni Allah je kazao:”O vi koji vjerujete, Allahu se iskreno pokajte, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće, kroz koje rijeke teku, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali.”(Kur'an)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *