ZNAČENJE RIJEČI LA ILLAHE ILLALLAH

ZNAČENJE RIJEČI LA ILLAHE ILLALLAH

Došao im je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poziva ih u riječ tevhiha, a to su riječi La illahe illallah (Nema istinskog boga osim Allaha). Pod ovim riječima misli se na njihovo značenje, a ne na njihovo puko izgovaranje. Kafiri, džahili, znaju da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim riječima ciljao izdvajanje samo Allaha vezivanjem za Njega, nevejrovanje u ono što se obožava mimo Njega i odricanje od toga.

Kad im je (Vjerovjesnik) rekao: “Recite ‘La illahe illallah’, odgovorili su: “Zar je bogove sve na boga jednoga? To je zaista nešto veoma čudno!”

Pa kad znaš da su džahili kafiri to spoznali, onda je čudno da onaj ko se poziva na islam ne zna tumađenje ovih riječi koje su poznavali džahili kafiri; on misli da je to puko izgovaranje jezikom bez uvjerenja srcem u njihovo značenje.

Pametniji među njima misle da je njihovo značenje “ne stvara, ne opskrbljuje i ne upravlja svime niko osim Allaha”. Nema dobra u čovjeku od koga džahili kafiri bolje poznaju značenje riječi La illahe illallah.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *