Vrijednost izgovaranja Subhanallah, Elhamdulillah, La illahe ille l lahu, Allahu ekber

  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao: “Ko bude izgovarao, LA ILLAHE ILLE L LAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHU L MULKU VE LEHU L HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR,” (Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On nad svim ima moć) dnevno po stotinu puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi!
  • Ko bude izgovorio: “SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI” (Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala), 100 puta na dan, bit će mu umanjeni grijesi makar da su veličine morske pjene!
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao:”Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI; SUBHANALLAHI L AZIM ,(Slavljen i hvaljen neka je Allah; Slavljen da si, Uzvišeni Allahu)!”
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao:”Draže mi je izgovoriti riječi: SUBHANALLAHI VEL HAMDU LI LLAHI VE LA ILLAHE ILLE LAHU VALLAHU EKBER” (Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći), nego sve ono što sunce obasja!
  • “Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?” – Jedan  od prisutnih ga upita: ‘Na koji način  bi to neko od nas mogao učiniti?’ Poslanik mu odgovori: – Izgovori stotinu puta riječ “SUBHANALLAH (Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala), zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih koje si počinio!”
  • Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Za onoga koji izgovori ‘SUBHANALLAHI L AZIM VE BI HAMDIHI’ (Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala) bit će u Džennetu zasađena palma!”
  • Abdullah sin Kajsov, saopćava da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  upitao: – Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od džennetskih riznica? Odgovorih mu: – Kako da ne bih, Allahov Poslaniće?! A on kaza: “Izgovaraj riječi LA HAVLE VE LA KUVVETA ILLA BILLAHI ,(Nema pomoći niti moći mimo Allaha)!”
  • Allahu su najdraže riječi: “SUBHANALLAH, VEL HAMDU LI L LAHI, VE LA ILAHE ILLE L LAHU, VA L LAHU EKBER”.

Vrijednost izgovaranja salavata

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *