Vrijednost izgovaranja salavata

Vrijednost izgovaranja salavata na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti!”
Uzvišeni Allah je naredio Svojim robovima vjernicima: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.” Kada je objavljen ovaj ajet, muhadžiri i ensarije su rekli: “Allahov Poslaniče, ovo je specijalno za tebe, a nama od toga ništa ne pripada? tada je Uzvišeni allah objavio ovaj ajet: “On vas blagosilja (donosi salavate na vas), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Samilostan.'”
Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.
Postoji i kraće forme salavata poput: Allāhumme salli ‘alā Muhammed, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, alejhissālatu vesselām.“

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *