Učini nijet lijepim… neka bude radi Allaha

Učini nijet lijepim… neka bude radi Allaha

Počeo sam razmišljati o načinu ophođenja nekih osoba. Proveo sam sa njima mnogo godina, a ne sjećam se da sam ikada vidio njihov osmijeh, pa čak ni iz kurtoazije, smijanjem na neku dosjetku ili reakciju na priču sagovornika. Mislio sam da su takvi odrasli i da ne mogu drugačije. Zatim sam se iznenadio kada sam ih vidio u određenim okolnostima i sa nekim ljudima, da budem precizan sa bogatim i utjecajnim, kako se umiju smijati i biti ljubazni. Dokučio sam da to rade samo iz interesa, zbog čega ih zaobilazi velika nagrada. Jer vijernik čini ibadet Uzvišenom Allahu svojim ahlakom i vještinama ophođenja prema svim ljudima, ne zbog položaja ili imetka, ne zbog hvale ljudi, ne zbog braka ili plaćanja unaprijed, već zbog toga da ga Allah voli i učini ga dragim Svojim stvorenjima.

Da, onaj koji smatra lijep ahlak ibadetom, ophodit će se najljepšim vještinama prema bogatom i siromašnom, direktoru i poslužitelju. Kada bi ti nekada prošao pored radnika koji čisti ulice, pa ti on pruži ruku da se rukuje, a drugi put dođeš kod nekog visokog funkcionera i on ti pruži ruku – da li bi bili jednaki u pogledu tvog dočeka, osmjeha i vedrine? Ne znam. Što se tiće Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on bi ih dočekao na isti način, uz radost, iskrenost i samilost. Šta znaš, možda je onaj koga potcjenjuješ i smatraš se boljim od njega kod Allaha bolji od čitave Zemlje onih koji su popu onoga kojem iskazuješ čast i pažnju.  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Najdraži meni i najbliže meni sjediti će na Sudnjem danu onaj koji je najljepšeg ahlaka.” Upitali su Allahovog, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta će najviše uvoditi ljude u Džennet, na što je on odgovorio: “Bogobojaznost i lijep ahlak.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: “Najsavršenijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka, koji su blagi, koji se druže i s kojima se druži, a nema dobra kod onoga koji se ne druži i s kojim se drugi ne druže.” “ništa nije teže na mizanu (vagi) od lijepog ahlaka.”  “Uistinu, čovjek svojim lijepim ahlakom postigne deređe onoga koji klanja noći i posti danju.”

Lijep ahlak donosi dobro dunjaluka i ahireta, dobro dunjaluka je ljubav u srcima stvorenja prema tebi, a dobro ahireta je velika nagrada. Koliko god čovjek nastojao da uradi puno dobrih djela, ona mogu biti upropaštena ako je on loše naravi.

Allah, dž.š., je za Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u Kur'anu kazao: “… jer ti si, zaista, najljepše ćudi.” (El – Kalem, 4.)

Činite dobro i starom i mladom, i bogatom i siromašnom, i uglednim i neuglednim, i velikim i običnim ljudima.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je molio Allaha, govoreći: “Allahu moj, kao što si mi dao lijep i skladan lik,  daj mi i lijep ahlak.”

Učini nijet lijepim kako bi vještine tvog ophođenja prema ljudima bile ibadet kojim ćeš se približavati Allahu.

Liječenje dovama

Stotinu načina za osvajanje ljudskih srca

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *