TRI OSNOVNA TEMELJA (Prvi temelj)

TRI OSNOVNA TEMELJA (Prvi temelj)

Pa kada ti se kaže: “Koja su tri temelja koje je čovjek obavezan poznavati?”, reci: “Da poznaje svoga Gospodara, svoju vjeru i svoga vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.”

PRVI TEMELJ

Kada ti se kaže: “Ko ti je Gospodar?, reci: “Moj Gospodar je Allah koji me uzdigao i uzdigao sve svjetove svojim blagodatima. On je moje božanstvo i ja nemam drugog božanstva osim Njega.”

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.”

Sve mimo Allaha je svijet, a ja sam dio tog svijeta.

Ako ti se kaže: “Po čemu znaš svoga Gospodara?”, reci: “Po Njegovim znakovima i Njegovim stvorenjima.”

Od Njegovih znakova su noć i dan, i Sunce i Mjesec, a od Njegovih stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja i ono što je u njima i između njih.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“A od Njegovih znakova su noći dan, i Sunce i Mjesec. Ne činite sedždu ni Suncu ni Mjesecu, već činite sedždu Allahu, koji ih je stvorio, ako samo Njega obožavate.”

I riječi Uzvišenog:

“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a zatim se uzvisio na Arš. On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja. Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova.”

A Gospodar je Onaj koji se obožava.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“O, ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni, koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. zato ne činite Allahu druge ravnim, a vi to znate.”

Kaže Ibn Kesir, r.a.: “Stvoritelj ovih stvari je jedini dostojan da se obožava.”

A vrste ibadeta koje je Allah naredio jesu islam, iman i ihsan.

A od njih su također dova, strah, nada, tevekkul (oslanjanje na Allaha), čežnja i strahopoštovanje, poniznost, strepnja, pokajanje, traženje pomoći, traženje utočišta, zov za pomoć, klanje (prinošenje žrtve), zavjetovanje i drugi ibadeti koje je Allah naredio.

Svi ibadeti pripadaju Allahu Uzvišenom.

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Džamije su Allaha radi i ne molite se uz Allaha nikome!

Pa ko uputi nešto od ovih ibadeta nekom mimo Allaha on je mušrik (mnogobožac) i kafir (nevjernik).

Dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.”

A u hadisu se spominje: “Dova je srž ibadeta.”

Dokaz za ovu dovu su riječi Uzvišenog:

Gospodar vaš je rekao: “Zovite me, Ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da Me obožavaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”

Dokaz za strah jesu riječi Uzvišenog:

“I ne bojte ih se, a bojte se mene, ako ste vjernici.

Dokaz za nadu jesu riječi Uzvišenog:

“Ko se nada susretu Gospodara svoga neka čini dobra djela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga!”

Dokaz za oslanjanje na Allaha jesu riječi Uzvišenog:

“A u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici.”

Onome koji se u Allaha uzda On mu je dosta.”

Dokaz za čežnju, strahopoštovanje i skrušenost jesu riječi Uzvišenog:

“Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se žudeći i u strahu, i bili su prema Nama skrušeni.”

Dokaz za strepnju jesu riječi Uzvišenog:

“Njih se ne bojte, Mene se bojte.”

Dokaz za povratak Allahu jesu riječi Uzvišenog:

“I povratite (pokajte) se Gospodaru svome i predajte Mu se.”

Dokaz za traženje pomoći jesu riječi Uzvišenog:

“Samo tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo.”

I hadis: “Kada tražiš pomoć, traži od Allaha.”

Dokaz za traženje utočišta jesu riječi Uzvišenog:

“Reci:'Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi…'”

Dokaz za zov u pomoć jesu riječi Uzvišenog:

“I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao.”

Dokaz za klanje (prinošenje žrtve) jesu riječi Uzvišenog:

“Reci:'Klanjanje moje, i žrtva moja, i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.'”

A dokaz iz sunneta: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekom drugom mimo Allaha.”

Dokaz za zavjetovanje jesu riječi Uzvišenog:

“Oni su zavjet ispunjavali i plašili se dana čija će kob svuda prisutna biti.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *