TEVEKUL – POUZDANJE U ALLAHA

  • Ti se pouzdaj u Živog, koji ne umire. (El-Furkan, 58)
  • I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici! (Ali Imran, 160)
  • A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha. (Ali Imran, 159)
  • Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. (Et-Talak,3)
“Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune, kada se Allah spomene, a kada im se Riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.”
  • Omer r.a. pripovjeda da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:”Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha dž.š. On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice. Osvaku gladne, a omrknu site. “
  • Enes r.a prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Ko pri izlasku iz svoje kuće, rekne:”U ime Allaha, u Allaha se uzdam i na Njega se oslanjam, nema nikakve moći niti snage, osim sa Allahom dž.š. Njemu se rekne:'Upućen si, zaštićen si, sačuvan si’ i od njega šejtan pobjegne.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *