STEPENI IMANA

STEPENI IMANA

Iskreno vjerovanje

  1. U općem slislu iman predstavlja iskreno vjerovanje i potvrđivanje i prihvatanje svih temeljnih istina vjere. Izvršavanjem strogih islamskih dužnosti i ostalih naredbi, tj. farzova i vadžiba, te izbjegavanjem velikih grijeha i svih zabranjenih djela, tj. harama, čovjekov iman dostiže stepen minimalnog, neophodnog imana kojim se ubraja u vjernike.  Ukoliko pored izvršavanja strogih dužnosti i izbjegavanja strogih zabrana čovjek bude činio i mendube – pohvalne i poželjne radnje, klonio se mekruha – pokuđenih radnji, i iz predostrožnosti i straha za svoj iman izbjegavao sve vrste šubhi – sumnjivih stvari i nedoumica, tada njegov iman dostiže stepen potpunog imana.

  2. Činjenjem dobrih i bogougodnih djela, bilo da se radi o djelima srca, jezika ili ostalih dijelova tijela, iman se povećava, dok se činjenjem grijeha, bez obzira na to radilo se o grijesima srca, jezika ili ostalih dijelova tijela, iman smanjuje. Shodno tome, postoji više stepena imana.

Temeljni ili osnovni iman

Prvi: Temeljni ili osnovni iman. Ovaj stepen imana garantira čovjeku koji ga posjeduje da neće vječno ostati u džehennemskoj vatri (pod predpostavkom da uđe u nju).

U najužem smislu, ovaj stepen imana podrazumjeva da njegov nosilac sve vrste ibadeta čini isključivo Uzvišenom Allahau i nikome osim Njemu, da se samo  Njemu bespogovorno pokorava, da samo Njemu iskazuje bespogovornu poslušnost, i da, kada ke riječ o obligatnim naredbama ili strogim zabranama, za mjerodavno uzima samo ono što je Uzvišeni Allah objavio. Međutim, ova osoba ponekad izostavlja neke od strogih naredbi ili čini loša djela, pa je zovemo zalimun ili nefsihi – onaj ko je sam sebi nasilje i nepravdu učinio, ali i pored toga, ostaje na ovom stepenu imana i to sve dok ne učini neko djelo koje se smatra djelom nevjerstva, tj. djelom koje u potpunosti poništava iman.

Obavezni iman

Drugi: Obavezni iman. Ovaj stepen imana garantira čovjeku koji ga posjeduje da nikako neće ući u džehennemsku vatru. Obavezni iman svakako podrazumjeva prethodni stepen, međutim, on je obuhvatniji i općenitiji u smislu da onaj ko ga posjeduje praktično izvršava stroge naredbe i izbjegava stroge zabrane.  U tom slučaju radi se o minimalnom vidu potpunog obaveznog imana, a oni koji su na njegovom stepenu opet se međusobno razlikuju po vrijednosti. Ovakvi će se od samog početka nastaniti u Džennetu i zasigurno nikada neće ući u Vatru.

Potpuni iman

Treći: Potpuni iman. Ovo je najveći stepen imana. Ovaj iman uzdiže osobu koja ga posjeduje na visoke stepene u Džennetu. Da bi čovjek dostigao najveći stepen imana, svakako već mora biti na stepenu obaveznog imana, a potom ga prevazići činjenjem mnogih dobrovoljnih djela – mustehaba i izbjegavanjem pokuđenih djela – mekruha. Onaj ko je  na ovom stepenu imana zove se sabikun bil-hajrati – onaj koji prednjači u činjenju dobra, i tako se podiže na najveće stepene u Džennetu.

3.  Na sva tri spomenuta imana ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: “Mi ćemo učiniti da Knjigu naslijede oni naši robovi koje Mi izaberemo; bit će onih koji će prema sebi nasilje činiti, i bit će onih umjerenih (koji su izmiješali dobra i loša djela), i bit če i onih koji će, Allahovom voljom, u dobrim djelima prednjačiti…” (Fatir,32)

Ove tri kategorije zovemo:

  1. musliman – onaj ko je na stepenu temeljnog ili osnovnog imana,

  2. mu'min – onaj ko je na stepenu obaveznog imana i

  3. musin – onaj ko je na stepenu potpunog imana.

METODA UČENJA I PODUČAVANJA KOJU PRIMJENJUJE EHLI SUNNET

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *