PRAVILA KOJE JE OBAVEZA SPOZNATI

PRAVILA KOJE JE OBAVEZA SPOZNATI

Znaj, Allah ti se smilovao, da nam je obaveza naučiti 4 stvari:

Prvo: znanje.

A ono je spoznaja Allaha, spoznaja Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i spoznaja vjere islama sa dolazima.

Drugo: rad po njemu.

Treće: pozivanje (dava) njemu.

Četvrto: strpljivost na poteškoćama u tome.

A dolaz za spomenuto jesu riječi Uzvišenog:

“Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 1-3)

Šafija, r.a. rekao je: “Da Allah nije spustio dokaz protiv Svojih stvorenja osim ove sure, bila bi im dovoljna.”

A Buhari, r.a. rekao je: “Poglavlje: Znanje je prije govora i djela. A dokaz za to jesu riječi Uzvišenog:

“Znaj da nema boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe.” (Muhammed, 19) Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *