POKLON MUSLIMANIMA

POKLON MUSLIMANIMA

Nisam pronašao veći poklon i ljepšu hediju od toga da prenesem nekoliko praktičnih hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje je on kao poklon dao svakom muslimanu. To su hadisi čija primjena donosi veliku nagradu, sevap i sreću na oba svijeta.

Poslanik, sallallahu alejhi ve selem je rekao:

 • Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: Subhanallah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
 • Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
 • Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?” “Svakako.” Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:”La havle ve la kuvvete illa billah.” (Sahihu-l-Muslim, 2830)
 • Da kažem: Subhanallahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaallahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)
 • Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.” (Sahihu-l-Muslim, 6041)
 •  „Musa, a.s., je rekao: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjat, i čim ću Ti se obraćati. Allah, dž.š., mu reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah, dž.š., reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Želio bih da mi daš nešto posebno za mene. Allah, dž.š., reče: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam Nebesa i sedam Zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas, pretegla bi!'…“
 • „Ko kaže: Raditu billahi Rabben ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen/Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik – Džennet mu je zagarantiran.“ (Ebu Davud, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).
 • “Ko ujutro ustane i kaze ove rijeci, ja sam mu garant, odnosno ja cu ga uzeti za ruku i uvesti u Dzennet. Ko ustane i kaze ove rijeci: Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Poslanik. (Hadis biljezi Tirmizi, a hadis je sahih)
 • „Ko tri puta kada omrkne kaže: Bismillahillezi la jedurru mea-‘ismihi šej’un fil- erdi ve la fis-semai ve huves-semi’ul-alim/ S Allahovim imenom, sa kojim ništa ne može nauditi ni na Zemlji ni na nebesima; On je Onaj koji sve čuje i zna, do svanuća ga neće zadesiti nikakva iznenadna nesreća. A ko ih, kada osvane, izgovori tri puta, do noći ga neće zadesiti nikakva iznenadna nesreća.“ (Ebu Davud, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).
 • „Kada čovjek izađe iz svoje kuće i kaže: Bismillahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi/U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći niti snage bez Allaha, kaže mu se: ‘Dovoljno ti je, upućen si i zaštićen’; i šejtan pobjegne od njega.“ (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Hibban, Ibn Es-Sunni, hadis je ispravan).
 • „Ko prouči Kul huvallahu ehad deset puta, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Bilježi Ahmed od Muaza b. Enesa, s ispravnim lancem prenosilaca).
 • „Ko prouči suru Kehf na dan džume, pratiće ga svjetlost između dvije džume.“ (Hakim i Bejheki, s ispravnim lancem prenosilaca).
 • „Ko poslije svakog propisanog (farz) namaza prouči Ajetul-kursiju, smrt mu je jedina prepreka za ulazak u Džennet.” (Ibn Hibban i Nesai, ispravan hadis. Oni koji su ga proglasili slabim, nisu pogodili po tom pitanju).
 • „Ko prouči Kul huvallahu ehad kao da je proučio trećinu Kur’ana.“ (Ahmed, Nesai, Tirmizi, hadis je ispravan).
 • „Onome ko tokom noći prouči stotinu ajeta, bit će upisano kao da je proveo noć u namazu (ibadetu).“ (Ahmed, Nesai, s ispravnim lancem prenosilaca).

Ovi su hadisi mirisni buket cvijeća kojeg smo dobili od našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i poklanjamo ga svakom postaču.

Allahu, daj nam mogućnosti da Te što više spominjemo, da Ti se zahvaljujemo i da ti na najljepši način robujemo!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *