ORUŽJE U BORBI PROTIV NEPRIJATELJA TEVHIDA

ORUŽJE U BORBI PROTIV NEPRIJATELJA TEVHIDA

Znaj da je od Allahove mudrosti da nije poslao nijednog vjerovjesnika s ovim tevhidom, a da mu nije dao neprijatelje.

Kao što kaže Uzvišeni:

“Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje činili, šejtane u vidu ljudi i džinna, koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanulu.”

Ponekad neprijatelji tevhida posjeduju mnogo naučnog znanja, knjiga i argumenata, kao što kaže Uzvišeni: “Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili.”

Kada si spoznao ovo i znaš da na putu ka Allahu stoje neprijatelji obdareni rječitošću, znanjem i argumentima, obaveza ti je da od Allahove vjere naučiš ono što će ti postati oružje kojim ćeš se boriti protiv šejtana, čiji predvodnik svom Gospodaru, Veličanstvenom i Uzvišenom kaže:

“Sigurno ću ih na Tvome putu presretati, pa ću im sprijeda i straga i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!”

Međutim, ako se predaš Allahu i poslušaš Njegove dokaze i pojašnjenja, onda se nemoj bojati i tugovati jer:

“Zaista je šejtanovo lukavstvo slabo.”

Obični čovjek muvehid jači je od hiljadu učenjaka iz redova ovih mnogobožaca.

Uzvišeni kaže: “I vojska naša će sigurno pobijediti!”

Allahova vojska pobjeđuje dokazom i jezikom kao što pobjeđuje sabljom i oružjem.

Međutim, treba se bojati muvehhida (onoga koji ispovjeda Allahovu jednoću) koji ide putem, ali nema oružja.

Uzvišeni Allah dao nam je blagodat svoje Knjige koja je:

“Objašnjenje za svaku stvar, Uputa i milost, i radosna vijest muslimanima.”

Neće sljedbenik neistine doći sa dokazom, a da u Kur'anu nema ono što ga opovrgava i pojašnjava njegovu ništavnost.

Kažu Uzvišeni: “Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.”

Kažu neki mufesiri da ovaj ajet ima općenito značenje za svaki dokaz s kojim dođu sljedbenici neistine do Sudnjeg dana.

ODGOVOR SLJEDBENICIMA NEISTINE

Odgovor sljedbenicima neistine je na dva načina: općenit i detaljan (podroban).

Općenit odgovor:

On predstvalja veliku stvar i veliku korist onome ko ga shvati.

To su riječi Uzvišenog: “On Tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena- željni smutnje i svog tumačenja – slijede one što su manje jasni.”

Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu da je rekao: “Kad vidite one koji slijede manje jasne ajete – to su ti koje je Allah spomenuo, pa ih se čuvajte.”

Primjer toga je da neki od tih mušrika kaže:

I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici.”

Ili da je šefaat (zauzimanje) istina i da vjerovjesnici imaju posebnu poziciju kod Allaha. Ili da spomene riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kojima dokazuju nešto od svoje neistine, a ti ne razumješ značenje govora koji je spomenuo.

Odgovori mu riječima: Allah je u Kur'anu spomenuo da oni koji su bolesnih srca ostavljaju jasne ajete, a slijede one koji su manje jasni.

A spomenuto je da je Uzvišeni Allah naveo da mušrici priznaju gospodarstvo (rububijjet), a da se njihovo nevjerstvo ogleda u njihovom vezivanju za meleke, vjerovjesnike i evlije govoreći:

“Ovo su naši zagovornici kod Allaha”

Ova stvar je sasvim jasna i niko ne može promjeniti njeno značenje. A ovo što si mi spomenuo o mušriče, od Kur'ana i govora Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, značenje toga mi nije poznato. Međutim, nedvojbeno sam siguran da Allahov Govor nije kontradiktoran i da govor Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nije u oprečnosti s Allahovim Govorom.

Ovo je dobar i ispravan govor. Međutim neće ga shvatiti osim onaj koga Allah uputi, zato ga nemoj omalovažavati; kao što kaže Uzvišeni:

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.”

Detaljan odgovor:

Allahovi neprijatelji imaju mnogo prigovora na vjere poslanika, njima odvraćaju ljude od nje.

Od toga su njihove riječi:

“Mi ne činimo širk Allahu, nego svjedočimo da ne stvara, ne opskrbljuje, ne donosi korist ili štetu niko osim Allah Jedini, koji sudruga nema, te da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ne može sebi donijeti ni korist ni štetu, a kamoli Abdulkadir i neko drugi. Međutim, ja sam griješnik, a dobri ljudi imaju ugled i poziciju kod Allaha. Ja tražim od Allaha putem njih.”

Ti njemu odgovori onim što je prethodno spomenuto:

Oni protiv kojih se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, borio priznavali su ono što ti spominješ. Priznavali su da njihovi kipovi ništa ne uređuju, nego su željeli ugled i šefaat. Prouči mu ono što Allah navodi u svojoj Knjizi i to mu pojasni.

A ako kaže: “Ovi ajeti objavljeni su onima koji obožavaju kipove. kako dobre ljude poistovjećujete s kipovima? Kako vjerovjesnike poistovjećujete s kipovima?”

tada mu odgovori prethodno rečenim.

Ako prizna da nevjernici u potpunosti svjedoče rububijjet Allahu, a da od onih kojima se, mimo Allaha, obraćaju žele samo šefaat, te da time žele napraviti razliku između svog i njihovog postupka, spomeni mu da neki nevjernici mole kipove.

A neki on njih mole evlije, za koje Allah kaže:

“One kojima se oni mole samo traže načina kako će se što više Gospodaru svome umiliti…”

Mole se Isau, sinu Merjeminom, i njegovoj majci, a uzvišeni Allah kaže:

“Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – a i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njega je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću. Reci:'Kako možete, pored Allaha, da činite ibadet onome koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, niti da vam neku korist pribavi, a Allah je Taj Koji sve čuje i zna?'”

“A kada Allah bude rekao: ‘O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite Mene i majku moju kao dva boga uz Allaha’?, on će reći:'Hvaljen neka si Ti! Meni ne priliči da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znap. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš. Ti si zaista poznavalac gajba.'”

I reci mu: Ti znaš da je Allah proglasio nevjernicima one koji se obraćaju kipovima, one koji se obraćaju dobrim ljudima i da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, borio protiv njih!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *