DOVE KOJE SE UČE UJUTRO

DOVE KOJE SE UČE UJUTRO

  •  Jutro dočekasmo i jutro dočeka svekolika vlast Allahova. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada svaka vlast i zahvalnost i on nad svim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra u ovom danu i nakon ovoga dana. Gospodaru moj, tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudnom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom.

  • Allahu, Tvojom voljom jutro dočekasmo i Tvojom voljom u noć uđosmo. Tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni.

  • Allahu, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam Tvoj rob, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio i koje ću počiniti, Tebi se vraćam pomoću Tvoje blagodati prema meni. Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga oprosti mi, jer osim tebe niko drugi grijehe ne oprašta.

  • Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Arša velikog. (uči se 7x ujutro i navečer)

  • Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti  s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo.

  • S imenom Allaha: kad se Njegovo ime spomene nikakvo zlo na zemlji i na nebesima ne može se počiniti. (učiti 3x ujutro i navečer)

  • Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, i Muhammed s.a.v.s Poslanik. (3x)

  • Subhana-l-lahi ve bi hamdihi (100 puta )

  • Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast  i sva zahvalnost. On nad svim ima moć.  (100 x)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *