Dojadilo ti učenje vjere?!

Dojadilo ti učenje vjere?!

Nezainteresovanost prema izučavanju Kur'ana i Sunneta i nemarnost spram razumjevanja vjere je od puteva koji vode čovjeka da bude od najgorih stvorenja kod Allaha, subhanehu ve te'ala.

Uzvišeni je rekao: “Doista, najgora su bića kod Allaha oni koji su gluhi i nijemi, koji ne razumiju. A da Allah zna da u njima ima dobra, učinio bi da čuju…” (El-Enfal, 22-23)

Šejhul-islam Muhammed b, Abdulvehab, r.a. je rekao:”Ovaj ajet je dokaz da je nerazumjevanje vjere koje je prisutno kod većine naroda danas pravda od strane Allaha prema njima zbog toga što zna da se u njihovim srcima nalazi nezainteresovanost za učenjem vjere. Sve to upućuje da je od najvećih razloga koji dovode do toga da čovjek bude od najgorih bića upravo njegova nemarnost spram učenja vjere (…)”

Kakvo li opravdanje ima onaj koji se poziva da slijedi poslanike i do njega je dostavljeno od znanja ono što je dostavljeno, te u svojoj blizini ima onoga od koga može zatražiti da ga poduči, ali on ne podiže glavu glavu zbog toga?! Čak, ako i dođe da uči i prisustvuje ili posluša, to je onda kao što nam Uzvišeni opisuje:’… oni to slušaju igrajući se, srca nehajnih…’ (El-Enbija,2-3)”

(Mufidul-mustefid)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *