ČETIRI PRAVILA KOJE JE OBAVEZA POZNAVATI

ČETIRI PRAVILA KOJE JE OBAVEZA POZNAVATI

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

Molim Allaha Plemenitog, Gospodara Arša veličanstvenog, da bude tvoj zaštitnik na dunjaluku i na ahiretu i da te učini blagoslovljenim gdje god bio.

Molim ga da te učini od onih koji su na blagodatima zahvalni, na iskušenjima strpljivi i koji, kada počine grijeh, traže oprost jer zaista su ove tri osobine znak sreće.

Znaj, Allh te uputio da Mu budeš pokoran, da je pravovjernost – vjera Ibrahima, alejhis-selam – da obožavaš samo Allaha Jedinog iskreno Mu vjeru ispovjedajući. To je Allah naredio svim ljudima i radi toga ih je stvorio. Kao što je rekao Uzvišeni:

” Džine i ljude nisam stvorio osim zato da Mi čine ibadet (da me obožavaju).”

Pa kada si spoznao da te Allah stvorio samo da bi Mu ibadet činio, onda moraš znati da se ibadet ne zove ibadetom osim uz ispoljavanje tevhida, isto kao što se namaz ne naziva namazom osim s ispunjenjem tahareta (čistoće). Pa kad se širk pomješa s ibadetom, pokvari ga, isto kao što gubljenje abdesta kvari čistoću za namaz.

Pa nakon što si spoznao da širk, ako se pomiješa s ibadetom, pokvari ga i upropasti djelo, a njegov počinilac biva od onih koji će vječno boraviti u Vatri, onda zasigurno znaš da je širk najbitnije što ti je obaveza da spoznaš.

Nadati se da će te Allah spasiti i izbaviti iz ove mreže,a to je širk, za koji je Uzvišeni rekao:

“Allah, doista, neće oprostiti da Mu se širk učini, a oprostit će mimo toga, kome On hoće“, ako spoznaš 4 pravila koja je Uzvišeni Allah spomenuo u Svojoj knjizi.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA, I NEKA JE SALAVAT I SELAM NA MUHAMMEDA,

NJEGOVU PORODICU I ASHABE.

PRVO PRAVILO

Da znaš da su nevjernici protiv kojih se borio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, priznavali da je Uzvišeni Allah onaj koji stvara, opskrbljuje i svime upravlja, ali ih to uvjerenje nije uvelo u islam.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

“Upitaj:'Ko vas hrani s neba i iz zemlje, ko vam je dao sluh i vid i ko vlada njima, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim’? – ‘Allah’ – reći će oni, a ti reci:'Pa zašto Ga se onda ne bojite?'”

DRUGO PRAVILO

Da su ti nevjernici govorili: “Mi se nismo molili kipovima niti ih dozivali osim što smo od njih tražili da nas približe Allahu i da se za nas zauzmu kod Njega.”

Dokaz da su od njih tražili da ih približe Allahu jesu riječi Uzvišenog:

“A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike i govore:'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili’ – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.”

Dokaz da su od njih tražili šefaat (zauzimanje, zagovaranje, posredništvo) jesu riječi Uzvišenog:

“Oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore:'Ovo su naši zagovornici kod Allaha.'”

A šefaat se dijeli na dvije vrste: zanegirani i potvrđeni.

Zanegirani šefaat: (tj zabranjeni šefaat) šefaat koji se traži od nekog drugog mimo Allaha u onome što nije u stanju ispuniti niko osim Allaha.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

“O, vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo prije nego što dođe Dan kad neće biti ni otkupa ni prijateljstva! – A nevjernici su pravi nepravdenici.”

Potvrđeni šefaat: (tj dozvoljeni šefaat), a to je šefaat koji se traži od Allaha.

Šefađija je počašćen šefaatom (zauzimanjem). A onaj za koga se on zauzima, nakon što Allah dozvoli da se za njega zauzima, mora biti od onih čijim je riječima i djelima Allah zadovoljan.

Kao što je Uzvišeni rekao:

Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegovog?!”

TREĆE PRAVILO

Vjerovjesnik , sallallahu alejhi ve sellem, pojavio se među ljudima koji su činili različite vrste ibadeta.

Neki od njih obožavali su meleke, neki vjerovjesnike i dobre ljude, a neki su obožavali drveće i kamenje, a neki su obožavali Sunce i Mjesec. A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, borio se protiv svih njih i među njima nije pravio razliku.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

I borite se protiv njih dok smutnja (širk) ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane.”

Dokaz za Sunce i Mjesec jesu riječi Uzvišenog:

Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne činite sedždu ni Suncu ni Mjesecu, nego činite sedždu Allahu, koji ih je stvorio, ako samo Njega,Jedinog, obožavate.”

Dokaz za melek jesu riječi Uzvišenog:

“I On vam ne naređuje da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate.”

Dokaz za vjerovjesnike su riječi Uzvišenog:

“A kada je Allah rekao: “O, Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ‘Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!'”

Dokaz za dobre ljude jesu riječi Uzvišenog:

“Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kažne Njegove.”

Dokaz za drveće i kamenje jesu riječi Uzvišenog:

“Šta kažete o Latu i Uzzau,i Menatu, trećoj najmanje cijenjenoj?”

Također, dokaz je hadis Ebu Vekasa r.a. koji kaže: “Krenuli smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hunejn, a tek smo napustili kufr (nevjerovanje). Mušrici su imali lotosovo drvo, kod kojeg su klečali i na koje su vješali svoje oružje, koje se zvalo “Zatu-envat”. Pa smo prolazili pored lotosovog drveta i rekli: “O, Allahov Poslaniče, napravi i nama “Zatu-envat” kao što ga i mušrici imaju.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to je odgovorio: ‘Allahu ekber (Allah je najveći)! Doista su to običaji! Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, isto kao što su rekli Israelćani Musau:'…napravi i ti nama boga kao što i oni imaju bogove!’ – Vi ste, uistinu, narod koji nema pameti!’ – reče on. Vi ćete, doista, slijediti običaje onih koji su bili prije vas.”

ČETVRTO PRAVILO

Širk koji čine mušrici u naše vrijeme veći je od širka koji su činili mušrici u prvo vrijeme.

Mušrici u prvo vrijeme činili su širk kad su bili u izobilju i blagodatima a kad su bili u teškoćama, iskreno su obožavali samo Allaha dok mušrici u naše vrijeme neprestano čine širk bilo da su u blagodatima ili teškoćama.

Dokaz su riječi Uzvišenog:

“Kada se u lađe ukrcaju, iskreno se mole samo Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom Mu širk čine.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *