BRIJANJE BRADE?!

BRIJANJE BRADE?!

Puštanje brade je sunnet (praksa) Allahovih poslanika, neka je na njih Allahov mir i spas, i njihovih sljedbenika i to je od fitre (upute, čiste vjere) na kojoj su bili svi vjerovjesnici.

Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Deset stvari je od fitre: potkraćivanje brkova, puštanje brade …”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je muškarcima da puštaju brade i krate brkove.

Također se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Potkraćujte brkove, a brade puštajte da rastu.”

Iz ovih ali i mnogih drugih hadisa puštanje brade došlo je u imperativu, a osnova je kod učenjaka usuli fikha i logičara da imperativ upućuje na obaveznost, osim ako druge popratne indikacije ukazuju na to da se ne misli na strogu naredbu, nego samo na pohvalno djelo, a toga ovdje nemamo.

Dakle, bradu je obaveza pustiti da raste i ne smije se kratiti, ali većina učenjaka dozvoljava da se skrati od brade ono što pređe dužinu šake, dok je sve manje od toga zabranjeno.

Kada je u pitanju brijanje brade, to je zabranjeno i grijeh prema Allahu Uzvišenom, po mišljenju većine islamskih pravnika.

Imam Ibn Hazm tvrdi: “Učenjaci su jednoglasni da je brijanje čitave brade unakazivanje i da nije dozvoljeno.”

Hanefijski učenjak Ibnu Human je rekao: “Kada je u pitanju kraćenje brade više od dužine šake to niko nije dozvolio.”

Brijanje brade je dakle haram (grijeh) i govor uleme o tome je i više nego jasan.

Šejhu l islam Ibn Tejmijje je rekao: “Brijanje brade je zabranjeno i unakaživanje koje preziru Allah i Njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.”

Šejh Muhammed el – Emin eš-Šinkiti kaže: “Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je bujnu i veliku bradu, a ujedno je bio najljepše stvorenje i najprijatnijeg izgleda. Muslimani koji su osvojili blage i riznice kisre i kajsara i pred kojima su svi pali poraženi, nijedan od njih nije bio obrijan.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *