ABDEST

ABDEST

ABDEST

 1. Prije početka pranja šaka treba srcem zanijetiti uzimanje abdesta. (Po konsenzusu islamskih učenjaka nijjet za abdest, gusul, namaz, hadž, zekat i ostale ibadete se ne donosi riječima, već srcem).
 2. Izgovoriti Allahovo ime, bismillah / u ime Allaha.
 3. Oprati šake do zglobova tri puta.
 4. Isprati usta i nos po tri puta.
 5. Oprati lice tri puta (od vrha čela do vrha brade(isturenog dijela donje vilice) i od jednog uha do drugog).
 6. Oprati ruke (podlaktice) sa laktovima tri puta (prvo oprati desnu pa lijevu). Pranje ruku obuhvata, također i pranje šaka.
 7. Potrati po glavi jedanput. (Glava se potire objema rukama tako što se šake povlače sprijeda glave, tj. od vrha čela, prema potiljku, a zatim se povlače natrag prema vrhu čela).
 8. Potiranje ušiju jedanput. (Kažiprstima se potire unutrašnjost, a palcima spoljašnjost ušnih školjki).
 9. Oprati noge (stopala sa člancima) tri puta. Prvo se pere desna pa lijeva noga. Umjesto pranja, dozvoljeno je potrati po mestvama/čarapama koje su obuvene nakon propisanog abdesta.
 10. Proučiti dovu nakon uzimanja abdesta.
  Od Omera se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko god abdesti, upotpunjujući svoj abdest, pa potom kaže:
  EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
  Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik
 • sigurno će mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi”.

Iz knjige “Poslanikov namaz od abdesta do zikra”
Dr. Safet Kuduzović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *