VRIJEDNOST RAMAZANA I ODLIKE POSTA

VRIJEDNOST RAMAZANA I ODLIKE POSTA

Zahvala pripada Allahu, dž.š. i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve iskrene sljedbenike.

Ramazan je mjesec u kojem je počela objava najveličanstvenije i najodabranije Allahove knjige – Kur'ana, u kojem je uputa i spas za čovječanstvo.

Uzvišeni je rekao: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razotkrivanja dobra od zla.” (El-Bekare, 185)

Post u mjesecu ramazanu je jedan od pet temeljnih islamskih obligatornih dužnosti na kojima je sagrađena vjera islam i spada u red najbitnijih islamskih obaveza, kao što na to upućuju mnoge predaje od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ramazanski post jedno je od najomiljenijih djela Uzvišenom Allahu. Musliman se ramazanskim postom približava Allahovoj velikoj milosti i oprostu, postaje od Njegovih iskrenih i odabranih robova, čisti svoju dušu i ojačava srce na pokornosti.

Uzvišeni Allah je rekao u hadisu-kudsiju: “Moj mi se rob ne može približiti Meni dražim djelom, od onog djela kojeg sam mu naredio.” tj najdraža djela kod Uzvišenog Allaha su ona djela koja nam je On,dž.š., naredio, a od najvećih naredbi je post u mjesecu ramazanu.

Nagrada za post je neizmjerna kod Uzvišenog Allaha i samo je On jedini zna.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem.'”

Ebu Umame, r.a. tražio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uputi na djelo radi kojeg će ući u Džennet, pa mu je rekao: “Drži se posta jer njemu ništa ravno nije.”, pa se spominje da u kući ovog plemenitog ashaba ne bi bio viđen dim od vatre po danu jer nisu kuhali hranu osim da im u posjetu dođe neko od gostiju.

Onaj ko iskreno isposti ramazan, Allah će mu oprostiti grijehe. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha.”

Uzvišeni Allah sačuvat će džehennemske vatre onog koji isposti jedan dan dobrovoljnog posta na Allahovom putu, tj. u ime Njega, pa kolika li je onda vrijednost ramazanskog obaveznog posta.

Ustrajavanje u postu mjeseca ramazana i činjenje ibadeta u njemu, iz godine u godinu, jedan je od uzroka brisanja malih grijeha, na koje većina ljudi ne obraća pažnju.

Postač u čijem prisustvu drugi jedu, poput djece, bolesnika, žena u hajzu, nepokornih muslimana i sl., ima veliku nagradu. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Doista na postača u čijem se prisustvu jede meleci donose salavate.”, tj. mole za njegov oprost.

Ko isposti ramazan i provede ga u noćnom namazu ravan je iskrenima i šehidima.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Onaj ko provede ramazanske noći u ibadetu, vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha.”

Ramazan je iskrena prilika za oprost malih i velikih grijeha.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao jednoj ženi: “Kada dođe ramazan obavi umru jer umra u ramazanu ima istu vrijednost kao hadždž.”, a u drugoj predaji: “Umra u ramazanu je kao obavljanje hadža ili čak hadža sa mnom.”

Imajući u vidu da nije prenesena vjerodostojna predaja koja upućuje na vrijednost obavljanja umre u nekom drugom mjesecu mimo ramazana, to upućuje na posebnu vrijednost ovog plemenitog mjeseca i činjenja ibadeta u njemu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *