VRIJEDNOST ISLAMA I NJEGOVIH SLJEDBENIKA (Istinska vjera jeste vjera islam)

Istinska vjera jeste vjera islam

Uzvišeni je Allah rekao: “Allahu je prava vjera jedino  – islam…” (Alu Imran)

Islam znači  iskreno se predati i prepustiti svim principima  tevhida – istinskog monoteuzma, dosljedno i potpuno slijediti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odricati se širka – idolopoklonstva i njegovih sljedbenika.

Islam je vjera koja je, u općem smislu, bila vjera svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Uzvišeni Allah, prenoseći riječi poslanika Nuha a.s. kaže: “... zapovjeđeno mi je da budem musliman.” (Junus)

Također, nakon što je Uzvišeni Allah poslaniku Ibrahimu, a.s. naredio: “Pokori se!“, njegov odgovor je glasio: “Ja sam se Gospodaru svjetova pokorio!” (El – Bekara), tj ja sam postao musliman. Na drugom mjestu u Kur'anu, Svevišnji Allah prenosi riječi poslanika ibrahima i njegovog sina Ismaila, također poslanika, koji su rekli: “Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi predanim (tj. učini nas muslimanima), i porod naš neka bude predan Tebi.” (El – Bekara)

Kao vid oporuke svojim potomcima, poslanici Ibrahim i Jakub kazali su: “... i umirite samo kao muslimani!” (El-Bekara)

Musa a.s. je govorio: “... O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!” (Junus)

Havarijjuni, tj. dosljedni učenici Isaa, a.s. rekli su mu: “… mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo muslimani.” (Alu Imran)

Posljednja Allahova poslanica ljudima jeste vjera islam, a to je bila i vjera svih ranijih poslanika, i On je zadovoljan da im islam bude vjera. Rekao je Uzvišeni Allah:“Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El Maida)

Čovjeku koji spozna istinu nije dozvoljeno da slijedi neku drugu vjeru mimo islama. Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio posljednjem od Svojih vjerovjesnika. Rekao je Uzvišeni: “A onaj koji želi drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu upropašten biti.” (Alu Imran)

U vjerodostojnom hadisu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, ko god iz ovog ummeta čuje za mene, bio on židov ili kršćanin, i umre a da nije povjerovao u ono sa čime sam poslan, bit će stanovnik Vatre.” (Komentar: Pod ummetom se  se misli na cjelokupno čovječanstvo, tj na sve ljude do Sudnjeg dana, a ne samo na muslimane.)

Islam je vjera fitre, tj. čovjekove urođene potrebe da vjeruje u Jednog Boga. Rekao je Uzvišeni Allah: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravovjerni, fitri Allahovoj, prema kojoj je On ljude stvorio, nema nikakve preinake u onome što Allah stvori.” (Er Rum)

Islam je vjera upute i milosti

Allah, dž.š., je kazao: “Mi tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.” (En Nahl)

Islam je vjera olakšanja i rasterećenja

“... i u vjeri vam nije ništa teško propisao…” (El Hadždž)

Islam je vjera koja čovjeka oslobađa od svakog vida robovanja bilo kome ili bilo čemu, osim robovanja Uzvišenom Allahu: “Reci: ‘O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Alu Imran)

Islam je vjera nauke i zdravog razuma

… Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje...”(El Mudžadela)  “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad)

Muslimani su najbolji od svih naroda koji su se pojavili na Zemlji.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Vi ste narod najbolji od svih koji se iakada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kada bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici.”(Alu Imran)

Muslimani su zajednica srednjeg puta, puta umjerenosti.

“I tako smo vas učinili zajednicom sredine (i umjerenosti) da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude svjedok protiv vas.” (El Bekare)

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *