Vjerske koristi namaza

Vjerske koristi namaza

Namaz je temelj vjere i glavni stub islama – poput šatora koji u sredini ima svoj stub na koji se oslanja. Da li šator mogu održati stotine kočića sa strane ako nema glavnog stuba u sredini!? Upravo je namaz ono čime se određuje glavna razlika između muslimana i nevjernika, jer se njime priznaje Allahova božanstvenost i superiornost!
Namaz najbolje približava Allahu jer se time izvršava ono što je izričito naredio. On  nas podsjeća na Sudnji dan i stajanje pred Uzvišenim Allahom kada ćemo, htjeli mi to ili ne, odgovarati za svoj ovosvjetski život. On je veza i direktni kontakt sa Stvoriteljem svih svjetova u kome nema posrednika. Sklop je trenutaka tihog razgovora roba sa njegovim Gospodarom i dokaz iskrene ljubavi prema Allahu, a ima li išta slađe i ljepše, onome koji je zaljubljen i koji voli, od osamljivanja i razgovora sa onim koga voliš?!
Namaz čisti i potpuno briše grijehe, jer je Poslanik s.a.v.s. rekao:“Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku pred vratima, pa se u njoj svaki dan pet puta kupao, da li bi na njemu ostalo nečistoće?” Prisutni su odgovorili:”Naravno da ne bi ostalo nikakve nečistoće na takvom čovjeku.” “Eto, tako je i sa pet dnevnih namaza, Uzvišeni Allah njima briše grijehe i prijestupe.” (Hadis)
Namaz je najbolji način zahvaljivanja Allahu na bezbrojnim blagodatima kojima nas neprestano daruje, poput hrane i pića, zdravlja, potomstva, stabilnih finansijskih prihoda itd. Uzvišeni Allah učinio je da zahvala bude uzrokom novih darivanja, ali i faktorom opstanka i dugotrajnosti Njegovih već darovanih blagodati.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *