NISAB (CIJENA) ZEKATA U NOVCU

NISAB (CIJENA) ZEKATA U NOVCU

NISAB (CIJENA) ZEKATA U NOVCU ZA ČETVRTAK 07.08.1443-10.03.2022

Nisab je šerijatom određena količina imovine koju pojedinac ili firma treba steći i posjedovati tokom cijele godine da bi podlijegali obvezi zekata.

Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu imovine koja prelazi osnovne životne potrepštine (tzv. Višak), kao što su: hrana, odjeća, kuća, stan, pokućanstvo, alat, vozilo, radna stoka, osnovna sredstva za poslovanje i troškovi vezani za navedeno.

Nisab (količina) koja se treba izdvojiti kao Zekat za današnji dan ČETVRTAK 07.08.1443-10.03.2022 (SHODNO SVJETSKOJ BERZI I CIJENI JEDNOG GRAMA SREBRA) IZNOSI 0.75 EUR = 1.46 KM X 595 GRAMA SREBRA = 446.25 EUR = 870 KM.
DAKLE, SVAKI MUSLIMAN KOJI JE IMAO PRI SEBI TOKOM CIJELE GODINE OVU KOLIČINU NOVCA 446 EURA ILI 870 KM OBAVEZAN JE DA DADNE ZEKAT U IZNOSU 21.75 KM.)

POJAŠNJENJE:

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu srebra, te novac koji dostiže vrijednost 595 grama srebra dostigao je nisab i na njega je obavezno dati zekat ako se ispune ostali uvjeti.

Ovo mišljenje se preferira, jer je šerijat potvrdio nisab Zlata i nisab Srebra, a prakticiranje izdvajanja zekata po manjem nisabu donosi korist potrebnima (kategorijama zekata), a istovremeno to je obuhvatnije i potpunije u izvršenju ove vjerske obaveze. (Fetve Stalne komisije u S.Arabiji, 9/254).

NAPOMENA: Kako se računa NISAB ZA NOVAC?!

UKRATKO: Pogleda se u cijenu zlata i srebra i kada se ustanovi da je jedna od ove dvije vrste imetka MANJA cijenom ona se uzima kao NISAB ZA NOVAC.

PRAKTIČNO: Danas ČETVRTAK 07.08.1443-10.03.2022 CIJENA SREBRA JE DALEKO JEFTINIJA OD ZLATA, I IZNOSI 0.75 EUR = 1.46 KM, I OVA SE SUMA POMNOŽI SA KOLIČINOM SREBRA ZA KOJU JE OBAVEZNO DATI ZEKAT, A ONA IZNOSI 595 GRAMA, I TAKO SE DOBIJE NISAB ZA NOVAC ILI NOVČANE DIONICE!

KAKO PRAKTIČNO ODREDITI KOLIČINU NOVCA KOJA SE IZDVAJA KAO ZEKAT?!

Postoje dva načina kako se može izračunati suma (količina) novca koja se izdvaja kao ZEKAT:

PRVI NAČIN:

SUMA NOVCA ÷ 40 = ZEKAT

Praktičan primjer:

870 KM ÷ 40 = 21.75 KM

DRUGI NAČIN:

SUMA NOVCA × 2,5 ÷ 100 = ZEKAT

Praktičan primjer:

870 KM × 2,5 ÷ 100 = 21.75 KM

mr. Safet Suljić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *