(NE)ISLAMSKI PRAZNICI

(NE)ISLAMSKI PRAZNICI

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu zatekao njene mještane da imaju dva dana u kojima se igraju, pa ih je upitao: “Koja su vam ova dva dana?” Odgovorili su: “To su dani u kojima smo se igrali u džahilijjetu (prije islama).” Tada im Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zaista vam ih je Allah zamijenio sa dva dana koja su bolja od njih: ramazanski bajram i kurbanski bajram.” (Ebu Davud, br. 1134)

Šejh Abdulaziz b. Baz, rhm, je rekao: “Posebno određivanje nekog dana u godini za praznike i proslave je od izmišljenih stvari (novotarija) koje nije praktikovao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovi plemeniti ashabi (…) U to spadaju i obilježavanja koja praktikuju mnogi ljudi, kao proslava rođendana, dana nezavisnosti države, dana preuzimanja vlasti i tome slično. Sve to su novotarije u kojima se mnogi muslimani slijepo povode za drugima, Allahovim neprijateljima, a zanemaruju da je Šerijat upozorio na te pojave i zabranio ih.” (Medžmū'u fetāva, 5/190-191)

Dan kada se obilježavaju praznici koji nemaju utemeljenje u Kur'anu i Sunnetu je, kao što šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “… za muslimane obični dan, kao svi ostali dani.” (Medžmū'ul-fetāva, 25/330)

Amir I. Smajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *