40 NEVEVIJEVIH HADISA:DVADESET ČETVRTI HADIS (Zabrana nepravde)

40 NEVEVIJEVIH HADISA:DVADESET ČETVRTI HADIS (Zabrana nepravde)

Od Ebu Zerra, r.a. se prenosi, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da prenosi od svoga Gospodara dž.š. da je rekao:

“O robovi moji! Ja sam zabranio nepravdu sebi, i zabranio sam je među vama, pa nemojte jedni drugima činiti nepravdu.

O robovi moji, svi ste vi u zabludi osim onoga koja Ja uputim, pa tražite od Mene uputu i Ja ću vas uputiti.

O robovi Moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim, pa tražite od Mene da vas nahranim i Ja ću vas nahraniti.

O robovi Moji, svi ste vi bez odjeće osim onoga koja Ja odjenem, pa tražite od Mene i Ja ću vas odjenuti.

O robovi Moji, vi griješite i danju i noću, a Ja praštam sve grijehe, pa od Mene tražite oprost, Ja ću vam oprostiti.

O robovi moji, vi nećete dostići ono što Meni šteti pa da Mi naštetite i nećete dostići ono što Meni koristi pa da Mi koristite.

O robovi moji, kada bi svi vi, prvi i posljednji, i ljudi i džini, bili poput srca najbogobojaznijeg pojedinca među vama to ne bi ništa moju vlast uvećalo.

O robovi moji, kada bi svi vi, prvi i posljednji od vas, ljudi i džina bili poput srca najgriješnijeg pojedinca od vas, to od Moje vlasti ništa ne bi umanjilo.

O robovi moji, kada bi svi vi, prvi i posljednji od vas, ljudi i džina, sakupili na jednom mjestu i tražili od Mene, pa da dam svakom od njih ono što traži, to ne bi umanjilo od onoga što Ja posjedujem osim kao što umanji igla kada se umoči u more.

O robovi moji, sve su to samo vaša djela koja vam bilježim, potom ćete spram njih biti isplaćeni. Pa onaj koji pronađe dobro neka zahvali Allahu, a onoj koji pronađe suprotno tome, neka ne krivi nikog osim sebe.”

(Muslim)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *