40 NEVEVIJEVIH HADISA: HADIS DVADESET DEVETI (Put do Dženneta)

40 NEVEVIJEVIH HADISA: HADIS DVADESET DEVETI (Put do Dženneta)

Od Mu'aza bin Džebela r.a. se prenosi da je rekao: “Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od Vatre?” Rekao mi je : “Doista si pitao o velikoj stvari, a ona je lahka onome kome je Allah olakša: Obožavaj Allaha i nikako Mu ni u čemu ne čini širk, uspostavljaj namaz,daji zekat, posti ramazan i obavi hadždž”. Zatim mi je rekao: ” Hoćeš li da ti ukažem na vrata svakog dobra? – Post je štit, a sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru i namaz čovjeka u nutrini noći, zatim je proučio: “Bokovi njihovi se postelja lišavaju…” do riječi”… za ono što su činili”.

Zatim je rekao : “Hoćeš da te obavijestim o glavi svega, njegovom stupu i vrhuncu?” Rekao sam: “Svakako Allahov Poslaniče!” Rekao mi je : “Glava stvari je islam, njegov stup je namaz, a vrhunac je džihad.” Zatim mi je rekao: “Hoćeš li da obavijestim kako ćeš sve to postići?” Rekao sam: “Svakako Allahov Poslaniče.” Te je uzeo za svoj jezik i rekao: “Čuvaj se ovoga.” Pa sam rekao: “O Allahov Poslaniče zar ćemo biti pitani za ono što govorimo?” Rekao je: “Majka te ne imala o Mu'aze, a zar će ljude bacati u vatru na njihova lica, ili je rekao njihove noseve, osim zbog posljedica njihovih jezika?”

(Tirmizi)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *