40 NEVEVIJEVIH HADISA; DRUGI HADIS (Stepeni imana-Džibrilov hadis

Stepeni imana (Džibrilov hadis)

Od Omera el Hattaba r.a.  se prenosi da je rekao: “Dok smo  jednog dana sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,  iznenada je došao čovjek veoma bijele odjeće i izrazito crne kose, na kojem se nisu vidjeli tragovi putovanja, niti ga je iko od nas poznavao. Čovjek sjede kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prislonivši svoja koljena do njegovih, stavi svoje dlanove na njegova stegna i upita: “O Muhammede, obavjesti me o islamu?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Islam je da svjedočiš da nema istinskog božanstva dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da uspostaviš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš ramazan i da obaviš hadždž ako si u mogućnosti da učiniš.” Čovjek reče: “Istinu si kazao.” Začudismo se ovom čovjeku, pita i potvrđuje istinitost njegovog odgovora.

Čovjek ponovo upita: “Obavjesti me o imanu?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  reče: “Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu (kader), dobru i lošu.” Čovjek reče:”Istinu si kazao.”

Zatim ponovo upita: “Obavjesti me o Sudnjem danu?” – Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem odgovori: “O njemu upitani ne zna ništa više od onoga koji pita.”

Čovjek upita: “Obavjesti me o njegovim predznacima?” – poslanik odgovori: “Kada robinja rodi sebi gospodaricu, i da vidiš bosonoge, i gole i siromašne čobane kako se nadmeću i gradnji visokih građevina.”

Tada je onaj čovjek ustao i otišao, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me nakon nekog vremena upitao: “O Omere, znaš li ti ko je bio onaj čovjek?” Rekao sam: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Rekao je : ‘Ovo je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.'” (Muslim)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *